De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Burgerinitiatief in Oud-Borne: centrale in plaats van panelen

Borne – De initiatiefgroep Borne Energie wil dat het voor woningeigenaren in Oud Borne mogelijk wordt gezamenlijk te investeren in een zonnecentrale. In het beschermde dorpsgezicht Oud-Borne zijn zonnepanelen op de daken niet toegestaan, maar een gezamenlijke zonnecentrale zou een oplossing bieden de zon te benutten om in de behoefte aan energie te voorzien maar. Het plan is zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis te plaatsen en die 'centrale' energie aan te wenden voor huizen in Oud Borne onder de noemer Bee-One. De initiatiefnemers van energiecoöperatie BorneEnergie zien dit als een zon- en zinvol alternatief voor panelen op daken. Borne Energie is een burgerinitiatief dat eind vorig jaar ontstond en zet zich in voor duurzame energieoplossingen voor inwoners van Borne. Het initiatief is ontstaan als een loot aan de stam van Borne Duurzaam.

Ondertussen wordt gewerkt aan de formele oprichting van de coöperatie Borne Energie. Het doel van deze coöperatie is het ontplooien van maatschappelijke  initiatieven op het gebied van dienstverlening  voor energiebesparing en duurzame energie. De coöperatie wil gebruik maken van nieuwe regelgeving om mensen zonder geschikt dak (de zogenaamde ‘daklozen’) toch te laten profiteren van zonne-energie. Vanaf 1 januari 2014  is het in het landelijk Energieakkoord wettelijk mogelijk gemaakt om collectief zonnepanelen te plaatsen en de opbrengsten te verrekenen met de deelnemende bewoners. Individuele bewoners kunnen zich bij collectieven aansluiten en financieel voordeel halen uit een investering in zonnepanelen.  Het plan van aanpak van Bee-One is als zeer veelbelovend beoordeeld bij de ‘energypitch’  van de provincie Overijssel.


Deel dit nieuws!