De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Doorbraak in formatie: Borne-Nu toch in armen van CDA/GB

Borne – Wat onverenigbaar leek blijkt toch te verenigen in de Bornse politiek: de voorlieden Mulder van CDA en Velten van Borne-Nu kunnen opeens door één deur en dus inhoudelijk onderhandelen over een nieuwe coalitie. Dit betekent dat ze ook collega-wethouders kunnen worden: de zittende wethouder Mulder van het CDA en leidsman Velten van Borne-Nu die deze partij destijds oprichtte nadat hij het CDA verliet uit onvrede met het christendemocratische establishment en nadat de partij Mulder wethouder maakte in plaats van hem. GB90 blijft deel uitmaken van de coalitie met aanvoerder/wethouder Kotteman. Het komt erop neer dat Borne-Nu de plaats inneemt van de PvdA, een partij die net als het CDA de afgelopen jaren fel is aangepakt door Velten cum suis.

In een gesprek achter gesloten deuren werden dinsdag deuren geopend die voorheen potdicht zaten. Borne-Nu vormde met D66 en VVD een blok tegen CDA en GB90. Het probleempunt voor Velten was dat hij met dit blok (zeven raadszetels) geen meerderheid had en kon niet krijgen met andere partijen. Dat gold niet voor CDA en GB90 (negen zetels), die om een meerderheid te creëren een beroep konden doen op de PvdA en deze partij in ruil daarvoor zouden toestaan een wethouder te behouden. Op basis van de verkiezingsuitslag (PvdA gedecimeerd tot één zetel) zou dat evenwel onlogisch zijn. Velten gaat, nu de "beeldvorming" is weggenomen, met Mulder en Kotteman proberen ook programmatisch (inhoudelijk) tot een akkoord te komen.

  


Deel dit nieuws!