De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Weerstand tegen plan flatgebouwen bij station Enschede

Enschede – Er zijn bezwaren in de buurt tegen de bouw van twee woongebouwen aan de noordkant van het NS-station te Enschede. Aan de Molenstraat en aan de Niermansgang wil projectontwikkelaar JTM Vastgoed uit Lonneker appartemententorens bouwen. In het gedachte woongebouw aan de Molentraat (op de plek van de voormalige bloemenwinkel De Eeuwige Lente) zullen 92 huurappartementen worden gerealiseerd en in de flat aan de Niermansgang 21. De bedoeling is kleinere appartementen met een relatief lage huur te bouwen omdat juist daaraan behoefte zou zijn in de binnenstad van Enschede, vooral onder jongeren en alleenstaanden. 

De gemeente Enschede vindt dat de plannen passen in het gebied, waar volgens de stedenbouwkundige visie ruimte moet zijn voor stedelijke nieuwbouw om met name jongeren, dichtbij de creatieve campus op het voormalige brouwerijterrein, aan de wijk en de stad te binden.  Bewoners van de buurten Lasonder en  ’t Zeggelt in de wijk Boddenkamp hebben bezwaren kenbaar gemaakt tijdens een informatieve bijeenkomst in Het Paradijs. Ze vinden de plannen te pompeus, vooral de toren met 81 appartementen die zes bouwlagen zou krijgen. Daarnaast menen bovendien dat de markt voor appartementen juist verzadigd raakt, zeker in een stad als Enschede.


Deel dit nieuws!