De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Derde en laatste lokale partij in Hellendoorn buiten formatie

Hellendoorn – Nadat eerder GroenLinks afscheid nam van de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hellendoorn heeft nu ook Gemeentebelang de tafel van de onderhandelaars verlaten. Dit betekent dat het CDA nog praat met de splinterpartijen ChristenUnie, PvdA D66 en VVD over een programma-akkoord voor de komende vier jaar. Al voor de formatie op gang kwam vielen de huidige coalitiepartner BurgerBelang (de op één na grootste fractie) en de lokale partij HOP buiten de boot. Gemeentebelang gooit het bijltje er nu bij neer omdat de overige partijen de situatie van deze partij instabiel hebben genoemd. Zo liet fractieleider Veneman eerst weten door interne strubbelingen de partij te verlaten en kwam hij daar later weer op terug. De andere partijen lieten weten de situatie als een risicofactor te zien voor een vertrouwensrelatie.

Na de twijfel over de stabiliteit van Gemeentebelangen werd de conclusie getrokken dat onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid ontbreken. Het bestuur van de laatste der drie lokale partijen besloot ook de komende vier jaar voor de oppositiebanken te kiezen. Het bestuur achtte het niet langer mogelijk om aan de coalitieonderhandelingen te blijven deelnemen. De partij heeft laten weten zich constructief te zullen opstellen in de gemeenteraad. Over een week gaan de gesprekken over een coalitieprogramma verder en naar verwachting wordt medio mei de samenstelling van een nieuw college van burgemeester en wethouders duidelijk. Het lijkt zeker dat het CDA, met acht zetels veruit de grootste fractie in de raad, opnieuw twee wethouders zal gaan leveren, onder wie in elk geval de huidige wethouder Coes. Over het aanblijven van CDA-schepen Beintema bestaat twijfel.


Deel dit nieuws!