De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Dik vijf miljoen innovatie bouw Twente

Rijssen - De provincie Overijssel en de Regio Twente stellen elk ruim 2,5 miljoen beschikbaar voor investeringen in de Twentse bouwsector. Het geld dient te worden gebruikt voor kennis en innovatie, waar bij de wens van de consument en de ontwikkeling van de markt bepalend dienen te zijn. De bouw wordt een belangrijke sector genoemd in de economische structuur van Oost-Nederland in het algemeen en Twente in het bijzonder. Een punt dat zich wreekt is dat de bouw in Oost-Nederland relatief traditioneel is en dat het midden- en kleinbedrijf er een verhoudingsgewijs groot deel van uitmaakt. Om die reden is een stimulans van kennis en innovatie volgens de provinciale overheid en het regiobestuur noodzakelijk. Opgemerkt wordt dat de vraag naar hoogwaardige bouwvakkers de komende jaren zal stijgen, mede door demografische ontwikkelingen.

Deel dit nieuws!