De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Extra bedrag 2,2 miljoen bestrijding jeugdwerkloosheid

Enschede – De regio Twente krijgt voor dit jaar en volgend jaar een extra bedrag van 1,1 miljoen euro voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. De aanvraag van de gemeente Enschede als centrumgemeente is door het ministerie van Sociale Zaken goedgekeurd. Een voorwaarde is dat de veertien Twentse gemeenten ook 1,1 miljoen euro op tafel leggen, waardoor 2,2 miljoen euro beschikbaar is voor het zogenoemde Jongerenoffensief.  Er worden nieuwe initiatieven genomen ter aanvulling van het beleid dat vier jaar geleden in gang werd gezet.  Volgens wethouder Welman van Enschede is dit “keihard nodig”, want er zijn in Twente te veel jongeren zonder werk. “Onze ambities reiken hoog; we willen de komende twee jaren 5.400 jongeren aan een baan helpen. En dat zal niet makkelijk zijn in deze arbeidsmarktsituatie, waarbij jongeren extra hard geraakt worden.”

Welman zegt “goede moed” te hebben, “zeker als ik kijk hoe de samenwerking met onze partners verloopt”. Hij stelt dat de gemeenten “een nadrukkelijk beroep op werkgevers in de regio” zal doen om banen en leerwerkplaatsen voor jongeren beschikbaar te stellen. Twente staat in de Top Zes wat betreft de jeugdwerkloosheid. Maandelijks melden zich ruim zeshonderd werkzoekende jongeren bij het Werkplein Twente. Twee thema’s krijgen bij het vernieuwde plan van aanpak extra aandacht: het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het helpen van jongeren bij het vinden van baan of opleiding. Tevens wordt ingezet op Leerwerkloket Twente en de sectorplannen die nog in ontwikkeling zijn en wordt geïnvesteerd in banenbeurzen, voorlichting en de dienstverlening aan de doelgroep. De afgelopen twee jaar zouden twaalfduizend jongeren op die wijze een baan hebben gekregen.


Deel dit nieuws!