De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Concordia onthutst over bezuiniging en dreigt met sluiting

Enschede – De directie van  Concordia  zegt onthutst te zijn over  de keuze die het college van burgemeester en wethouders maakt om fors te bezuinigen. Ook wordt gesproken over donderslag bij heldere hemel. “Zonder inhoudelijke en financiële onderbouwing wordt Concordia naar voren geschoven als instelling waarop de benodigde cultuurbezuinigingen mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Onbegrijpelijk, vindt Concordia, gezien haar gezichtsbepalende inbreng in cultureel Enschede. Concordia bracht vorig jaar 72.000 mensen in contact met kunst en voert al jarenlang een gezonde financiële bedrijfsvoering. Wanneer er nog verder op Concordia wordt bezuinigd, kan zij in de huidige vorm niet voortbestaan.” Het is het derde jaar, zo stelt directeur Versteegt, dat men te maken krijgt met een bezuiniging. “De reorganisatie naar aanleiding van de laatste korting van tweeënhalve ton hebben we nog niet eens achter de rug.”

Volgens de directeur is het alsof Concordia moet worden gestraft voor een succesvol beleid en het op orde hebben van het huishoudboekje Hij vindt dat het college eenzijdig naar Concordia kijkt als het om bezuinigingen gaat. Zijn. Dat er bezuinigd moet worden op cultuur is vanzelfsprekend, maar kijk daarvoor naar het gehele culturele landschap en laat niet instellingen systematisch buiten schot blijven. (…) Concordia is een bloeiend cultureel bedrijf volop in ontwikkeling. Ondanks de landelijke trends van dalende cultuurconsumptie nemen onze bezoekcijfers toe. We trekken een zeer gemêleerd publiek met bezoekers uit alle wijken van Enschede. Alle basisschoolleerlingen in Enschede maken gebruik van ons Kunstmenu en in het kader van shared services voeren wij de gehele backoffice van het stadsbrede cultuureducatieprogramma uit. Dit alles maakt Concordia een unieke, niet te vervangen speler in het Enschedese culturele landschap.” 


Deel dit nieuws!