De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Groenafval van negen Gelderse gemeenten naar Twence

Enschede/Hengelo – Na een Europese aanbesteding krijgt afvalverwerker Twence het contract voor het verwerken van het groente-, fruit- en tuinafval van negen gemeenten in de Regio Rivierenland. Het groene afval is afkomstig uit deze Gelderse gemeenten met in totaal 86.460 huishoudens. De overeenkomst gaat per september in loopt volgens een persbericht van Twence “in beginsel tot 1 september 2016”, waarbij verlenging van de overeenkomst mogelijk is. Twence krijgt naar eigen zeggen de opdracht op basis een scherp verwerkingstarief en de duurzame verwerkingsmethodiek.

De methodiek van Twence houdt in dat het fijnere groente-, fruit- en tuinafval eerst wordt vergist, waarbij biogas ontstaat, en daarna samen met het grovere deel wordt gecomposteerd. Met het biogas wordt “honderd procent groene stroom” opgewekt. De te grove en daardoor niet composteerbare fractie wordt door het Twentse bedrijf opgewerkt tot brandstof voor de biomassa-energiecentrale van Twence die eveneens groene elektriciteit produceert. Dit is de gangbare verwerkingsprocedure van alle groente-, fruit- en tuinafval dat bij Twence binnenkomt. Deel dit nieuws!