De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Nieuwe brug over Regge onderdeel fietssnelweg Nijverdal

Nijverdal – Voor de opening van een deel van het tracé van de fietssnelweg F35 in de gemeente Hellendoorn spoedt niet alleen wethouder Beintema zich naar de boorden van de Regge, maar ook de Twentse bestuurder Bron. Dat gebeurt op de laatste vrijdag van augustus nabij de Eversbergweg, genoemd naar het historische landgoed aan de oostkant van het dorp Nijverdal, waar ook de Regge stroomt. De F35 onderscheidt zich van andere fietspaden door zijn breedte en het rode asfalt. Fietsers kunnen vanaf de Eversbergweg tot het zwembad Het Ravijn gebruik maken van deze “snelle fietsverbinding” in Twente. Over de Regge, die onlangs zijn nieuwe loop kreeg, is een fietsbrug gebouwd.

De F35 is onderdeel van de vernieuwde stationsomgeving. Via de Bouwmeesterstraat en de Piet Heinweg, die nu zijn ingericht als fietsstraat, leidt de F35 naar het zwembad en daar wordt het, zo meldt de gemeente Hellendoorn, “weer een normaal fietspad”. In het Eversbergbos komt mettertijd een weg die fietsers vanuit de Kruidenwijk aansluiting biedt op de F35. Ook de fietstunnel bij garage Konijnenbelt sluit aan op de zogenoemde fietssnelweg. Dit zogeheten Grote Alleepad wordt in het najaar in gebruik genomen. Nadat bekend is hoe de N35 in de vorm van een A35 tussen Nijverdal en Wierden wordt aangelegd, zal worden bekeken hoe de F35 tussen deze beide kernen zal worden ingepast.

Deel dit nieuws!