De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   

Hondengeblaf in kennel Ambt-Delden én Gorilla in raad Hof

Ambt-Delden – De verhouding tussen coalitiepartij CDA en oppositiepartij PvdA in de gemeente Hof van Twente is verder verslechterd. Volgens fractieleider Rijkens van de PvdA speelt zijn collega Scholten van het CDA op de persoon door hem publiekelijk te betichten van het zwartmaken van de christendemocraten. Rijkens trekt in een mailtje aan alle raadsleden een historische vergelijking, waarin hij zichzelf in de rol van Domela Nieuwenhuis plaatst. Deze socialistische voorman belandde eind negentiende in de gevangenis omdat hij een pamflet zou hebben gemaakt met onder de afbeelding van een aap de tekst Koning Gorilla, een verwijzing naar koning Willem III. Overigens was Domela Nieuwenhuis niet de pamflettist. Scholten zou nu Rijkens er in het openbaar van betichten het CDA cliëntelisme en dorpisme te verwijten. Ook zou de PvdA niet in het eerste leugentje zijn gestikt. Rijkens zegt met geen woord over het CDA te hebben gerept; hij sprak slechts over voormalige gemeentebesturen in Ambt-Delden en over huidige raadsleden uit dit kerkdorp van de gemeente. Wie de schoen past, trekke hem aan, lijkt Rijkens te zeggen en kennelijk doet het CDA dat. Een affaire Gorilla in de Hof.

De aanleiding voor de kwestie is een gepeperde reactie die Rijkens eerder gaf op het plan van het gemeentebestuur om een dierenkennel aan de Langenhorsterweg in Amt-Delden, pal naast het bedrijf Elementis, uit te breiden tot een dierenpension waardoor in plaats van enkele tientallen honden er straks 140 mogen worden gehouden. Rijkens vindt dat moet worden vastgehouden aan de wettelijke afstand van honderd meter die een hondenpension moet scheiden van de buren en dat een voorgestelde afstand van veertig meter onverteerbaar is. Nu al is er volgens Rijkens na onderzoek ter plekke sprake van “krankzinnige geluidsoverlast”. De buren hebben daarover regelmatig geklaagd. Volgens de fractiechef van de PvdA zou de situatie “onmenselijk” zijn. Hij wijst erop dat de gemeente al drie keer een boete oplegde, die echter keer op keer verbeurd werd verklaard, omdat de exploitant van de kennel weigerde te betalen. Naar de mening van Rijkens heerst in Ambt–Delden nog altijd de sfeer van het bestuur van destijds: cliëntelisme. Het gemeentebestuur van Ambt Delden greep indertijd nooit in en raadsleden uit het huidige kerkdorp hanteren nog altijd dezelfde bestuurlijke mores.

VOOR DE REACTIE CDA ZIE HIERNAAST

In een reactie meldt fractieleider Scholten van het CDA dat Rijkens het dossier hondenkennel "misbruikt" om zichzelf als "een soort van nobele ridder" neer te zetten die het opneemt voor de buren en overige fracties in de gemeenteraad "wegzet als gegijzelden van raadsleden woonachtig in het voormalige Ambt Delden." De conclusie van Scholten: "De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Ik maak me kwaad over de koppeling van dit alles aan een heel lastig en vervelend dossier waarbij nota bene volgens mij het zelfs de PvdA is geweest die heeft geroepen dat we rondom dit dossier geen politiek moeten bedrijven. Welnu wie maakt het hier nu politiek? Ik vind dit de PvdA onwaardig. (...) We weten ook allemaal dat, welke oplossing we ook kiezen, er alleen maar verliezers zullen zijn. We zitten volgens mij ook allemaal op dezelfde lijn. De status op dit moment is dat wij als raad bij de eerste correctieve herziening bestemmingsplan buitengebied komend najaar definitief moeten aangeven of we uiteindelijk akkoord gaan met de nieuwe plannen. Dus nogmaals, definitieve besluitvorming volgt nog." Scholten  erkent dat Rijkens het CDA niet heeft genoemd in een persbericht, maar hij laat weten: "Ik kan ook lezen en rekenen, één en één is twee."

 

Deel dit nieuws!