De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Brede samenwerking voor Twente als dé logistieke hotspot

Brede samenwerking voor Twente als dé logistieke hotspot

HENGELO - Het bedrijventerrein XL Park, het Havenbedrijf Twente en de vereniging Port of Twente intensiveren de samenwerking teneinde de profilering van Twente als dé logistieke hotspot onder één merk in de markt te zetten. Hiertoe hebben wethouders van de vijf samenwerkende gemeenten in het Havenbedrijf Twente, directeur Geerdink van XL Park en de ondernemers Pluimers en Wery van de vereniging Port of Twente vandaag een intentieovereenkomst ondertekend.

Twente wil zich prominenter en eenduidiger presenteren als het logistieke walhalla teneinde de concurrentiepositie en de slagkracht van de regio te versterken. De logistieke hotspot Port of Twente moet een draaischijf zijn voor de Twentse economie. Daarover komt wethouder Ten Heuw van Hengelo in een persbericht aan het woord. 'Onder de gezamenlijke noemer Port of Twente kunnen we met elkaar een nog sterkere lobby voeren in Brussel en Den Haag', aldus de Hengelose schepen. Twente wordt gepromoot vanwege zijn strategische ligging op een belangrijke corridor in het Europese transportnetwerk van Rotterdam en Amsterdam via Duitsland naar de rest van Europa en de Baltische Staten. Daar heeft haar Ten Heuw's ex-collega Bron, die zijn bestuurlijke carriere als wethouder te Hengelo onlangs eigener beweging beëindigde, zich zeer voor ingespannen.

Twente wil nu dé vestigingsplek voor bedrijven in de logistieke sector zijn, heeft één van de grootste binnenhavens voor de scheepvaart in Nederland, in Hengelo, zowel voor bulktransport als containers. Onder de naam Port of Twente ontstaat één strategische en operationele partner voor de hele keten in de transport en logistiek.'Er is veel gaande in de logistieke sector in Twente. Bundeling van de krachten is noodzakelijk voor een herkenbaar en eenduidig profiel van de sector”, aldus algemeen directeur Pluimers van Bolk Transport namens de vereniging Port of Twente.

Deel dit nieuws!