De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hermans en Vos coalitieverkenners Enschede; CDA op de wip

Hermans en Vos coalitieverkenners Enschede; CDA op de wip

ENSCHEDE –  De gedachten in politiek Enschede gaan uit naar opnieuw een vijfpartijencollege, maar de vraag is of het CDA daar nog langer deel van uitmaakt. Als grootste partij in de nieuwe gemeenteraad neemt BBE het voortouw. Er zijn door BBE-leidsman Van den Berg en secondanten, met onder meer zittend wethouder Van Agteren, gesprekken gevoerd om de opties in beeld te krijgen. Van den Berg rapporteerde vanavond de bevindingen.

Er komen nu, zo deelde Van den Berg mee, twee verkennende vrouwen in de ring, waarvoor het oog is gevallen op ex-burgemeester Hermans van Almelo, die nu waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland is, en bestuurder Vos van het ROC van Twente, die voorheen directeur was bij de Regio Twente. 

Een brede programmatische basis heeft de voorkeur van BBE, waarbij in elk geval aan D66 en de VVD wordt gedacht. Deze drie partijen vormden met CDA en ChristenUnie de afgelopen vier jaar het college, waarbij D66 als grootste partij de toon zette. De kans op hernieuwde deelname van de kleinste partij ChristenUnie wordt groter naarmate het vertrouwen in het CDA als stabiele partner verder afneemt. Dit vertrouwen kreeg afgelopen jaar een paar keer een knauw toen de christendemocraten opeens anders stemden dan voorgespiegeld en soms zelfs beloofd.  Bovendien heeft het CDA een zetel verloren. D66 is ook een relatief forse verliezer, maar zou in de ogen van BBE wel een consistente partij zijn om mee samen te werken.  Voor het innemen van de plek van het CDA komen PvdA en SP in aanmerking.

De bedoeling is dat Hermans en Vos na hun verkenning verslag zullen doen van hun bevindingen en op basis daarvan advies uitbrengen over de meest werkbare en breed gedragen coalitie(s). In een persbericht: 'Dit proces moet uitmonden in een bestuursakkoord en uiteindelijk de formatie van een nieuw college.'

 

Deel dit nieuws!