De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Veel politiek enthousiasme over project Kop Boulevard in Enschede

Veel politiek enthousiasme over project Kop Boulevard in Enschede

ENSCHEDE – Met de stemmen van de SP, Enschede Anders en de GroenLinks-raadsleden Sempel en Wessels tegen stemde de gemeenteraad van Enschede vanavond in met het ambitieuze stedenbouwkundige project Kop van de Boulevard.  Het gemeentebestuur trekt bijna 8,2 miljoen uit voor de gemeentelijke grondexploitatie en zowel veel raadsfracties als wethouder Eerenberg staken lofzangen af op het historisch genoemde besluit.

Voor de investeringen in infrastructuur in het plangebied Kop van de Boulevard en directe omgeving is een krediet van vijftien miljoen beschikbaar gesteld waarbij de jaarlijkse kapitaallasten van 170.000 euro in 2020 en negen ton vanaf 2021 in de programmabegroting zullen moeten worden gedekt. De tegenstanders vinden het project te megalomaan en (daardoor) te riskant. Anderen staken de loftrompet, onder wie VVD-coryfee Broekman voor wie het de laatste raadsvergadering was, want ze beëindigt haar lokaal-politieke carrière. Ze bejubelde het project aan de zuidkant van het stadscentrum, waar voorheen de Boulevard lag, want even important volgens haar als ooit de bouw van het Muziekcentrum in het stadscentrum en de aanleg van het Van Heekplein met daaronder de grootste ondergrondse parkeergarage des lands.

De ontwikkeling van de Kop van de Boulevard is volgens Eerenberg, die vanavond trouwens een prijsvraag voor een betere naam aankondigde, dé belangrijkste centrumontwikkeling in Oost Nederland voor de komende jaren. Gedurende anderhalf jaar hebben de gemeente en de Vlaamse investeerder Life onderzocht op welke wijze het mogelijk is tussen Koningsstraat, Koningsplein, Beltstraat, Nijverheidstraat en Haaksbergerstraat grootstedelijke ontwikkeling tot stand te brengen. De conclusie is dat gebiedsontwikkeling de voorkeur geniet boven een perceelsgewijze benadering. De plannen voorzien in winkels, kantoren en letterlijk en figuurlijk hoogwaardige woningbouw met stedelijke allure (520 appartementen, zowel huur als koop) in samenhang met het recent voltooide Medisch Spectrum Twente en de Stadscampus in aanbouw.

De gebouwen van voorheen SLO en ING  en Dishhotel worden ingepast of gesloopt. Opmerkelijk is dat de rotonde plaatsmaakt voor een ‘ouderwets’ kruispunt.

Deel dit nieuws!