De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Debat luchthaventerrrein in teken verkiezingen met CDA-flegma

Debat luchthaventerrrein in teken verkiezingen met CDA-flegma

ENSCHEDE – De finale van het vier jaar durende debat over het luchthavengebied had vanmiddag veel kenmerken van een verkiezingsdebat. Het voorstel is een drievuldige bestemming: het bedrijvenpark Technology Base Twente, een gebied met mogelijkheden voor recreatie (van autoraces tot popfestivals) en de aanleg van nieuwe natuur. Van de coalitiepartijen kwam het CDA met vergaande wijzigingsvoorstellen, waarbij vooral woordvoerder Ten Vergert der christendemocraten de hoon van de coalitiegenoten over zich heen kreeg.

DEEL 1, de INZET

Ten Vergert liet in zijn eerste termijn weten dat het CDA  een aantal amendementen van GroenLinks zou steunen, over meer waarborgen voor rust en natuur, minder dan twaalf evenementen en een beperking van de geluidsnorm van zeventig decibel.

De coalitiegenoten reageerden niet als door een wesp gestoken, maar als door een heel wespennest,. De verbazing was met name groot bij VVD en BBE bij monde van de zegslieden Broekman en Overink. Zo vroeg Broekman zich in arren moede af waarom het CDA in het zicht van besluitvorming na vier jaar kauwen en herkauwen op zijn schreden terugtrad. ‘Ik ben overdonderd door de draai van het CDA.’ Waarop even later Ten Vergert namens de christendemocraten stelde dat ook de VVD eens zou moeten ‘luisteren naar signalen uit de samenleving’.

Behalve de coalitie was ook de oppositie deels verrast, met name woordvoerder Kampman van de PvdA, die zei inhoudelijk blij te zijn met de ‘move’ van het CDA, maar vraagtekens te hebben bij de wellicht electorale overwegingen van de christendemocraten.

In een eerste reactie wees wethouder Van Agteren erop dat in het gebied (‘ter compensatie’) 137 hectare nieuwe natuur komt en dat de mogelijkheid tot het houden van twaalf evenementen (maximaal zeventig decibel) het resultaat is van onderhandelingen met de ondernemer Van Eck. Eerder voerde in debatten over het luchthavendossier de recent afgetreden schepen Hatenboer vaak het woord, vooral terzake afstemming en regievoering.

DEEL II, de UITKOMST

Na een lange schorsing, een voedzame maaltijd en uitvoerig coalitieberaad bleek het CDA ook terug te kunnen draaien. In een debat moet een politicus zich kunnen laten overtuigen, was de verklaring. De christendemocraten lieten zich volgens de woordvoerder overtuigen door de waarschuwing van de wethouder dat Van Eck met succes juridische stappen zou kunnen nemen tegen de gemeente als ze aan gemaakte afspraken zou worden getornd over bijvoorbeeld het aantal en de aard van evenementen.

Naar de mening van de oppositie is dit bestuurlijke dreiging (of bedreigende sturing), waarbij zegsman Wessels van GroenLinks momoreerde dat niets vast staat als de gemeenteraad nog een oordeel moet vellen, afspraken worden dan gemaakt op voorwaarde van goedkeuring door de raad. 'Van Eck heeft geen poot om op te staan, laten we doen wat goed is.' Wessels stelde ook dat er hoe dan ook bezwaren komen: is het niet van Van Eck, dan wel van de Stichting Lonnekerberg.

Kampman van de PvdA kwam nog even terug op de draai van Ten Vergert van het CDA: 'Hier is een spel gespeeld, we zijn op een aantal punten in het pak genaaid.

D66, de grootste (coalitie)partij, die mede vanwege het afschieten van een doorstart van de burgerluchtvaart, vier jaar geleden de verkiezingen in Enschede won, betoogde bij monde van het raadslid Tillema dat een natuurlijk stiltegebied prima samengaat met economische activiteiten, zoals die van Van Eck én de Technology Base Twente.

 

 

Deel dit nieuws!