De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gesprekken huisvesting Molukse ouderen Nijverdal in een impasse

Gesprekken huisvesting Molukse ouderen Nijverdal in een impasse

NIJVERDAL - De werkgroep Lain Lihat Lain van de Molukse stichting Bunga Tandjung te Nijverdal heeft de gesprekken met de woningcorporatie Reggewoon over huisvesting voor Molukse ouderen afgebroken, omdat specifieke wensen van de Molukkers zouden worden genegeerd. Het gaat dan vooral om voorzieningen voor het geval de ouderen minder goed ter been zijn of met andere lichamelijke beperkingen te maken krijgen.

De woningen zouden volgens de plannen verrijzen op de plek van het afgebroken pand Ons Gebouw, later het betreurde Spoortheater, op de hoek van de Parallelweg en de Schoolstraat ten behoeve van de eerste en tweede generatie Molukkers, die vanaf de jaren zestig in wijken kwamen te wonen te Wierden (waar ze eerst - na hun aankomst voor 'tijdelijk verblijf' in Nederland - in kamp Vossenbos waren ondergebracht), Almelo, Nijverdal en Rijssen.

De bestaande eengezinswoningen in Nijverdal zijn te groot voor de huidige bewoners en niet aangepast aan de veranderde leefomstandigheden en woonbehoeftes. De nieuwe huisvestingmoet aansluiten bij de achtergrond, geschiedenis, cultuur, taal en tradities van de Molukkers, nabij de Molukse kerk, het Molukse trefcentrum en de Molukse wijk.

Lokaal Hellendoorn, de bundeling van drie lokale partijen die samen aan de plaatselijke verkiezingen deelnemen, wil dat de gesprekken worden hervat dat het welzijn en de maatschappelijke waarde centraal moeten staan, mede om doorstroming te bevorderen.

Deel dit nieuws!