De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Investering twaalf miljoen voor Warmtenet via Wavin in Hardenberg

Investering twaalf miljoen voor Warmtenet via Wavin in Hardenberg

HARDENBERG -  De gemeente Hardenberg en de bedrijven Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls, en N-TRA zullen het warmtenetwerk realiseren. Het haalbaarheidsonderzoek toont aan dat de genoemde alliantie nog dit jaar kan beslissen over de benodigde investering van twaalf miljoen euro. Voor een toekomstbestendig warmtenet, waarop een groot deel van de gebouwen in Hardenberg kan worden aangesloten, is een extra investering nodig van twee tot drie miljoen euro. De alliantiepartijen dragen de kosten voor de investering gezamenlijk.

Het project is in grote lijnen vergelijkbaar met het warmtenet in Hengelo, dat al een eind op streek is. Hardenberg heeft de ambitie om in 2030 minimaal dertig procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Het warmtenet, dat open staat voor meerdere producenten en leveranciers, zou hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De ‘restwarmte’ van kunststof producent Wavin wordt gebruikt voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. Enkele bedrijven op het Wavin-terrein en het naastgelegen zwembad en sporthal De Slag maken al gebruik van deze warmte. Er is voldoende capaciteit om de levering van restwarmte uit te breiden.

De alliantie koos uit de onderscheiden scenario’s van onderzoeksbureau Greenvis de variant, die uitgaat van het verhogen van de temperatuur van de restwarmte van de bedrijven op het Wavin-terrein met een grote centrale warmtepomp. Een bio-installatie levert zowel elektriciteit voor deze warmtepomp als hogere temperatuur warmte voor bestaande gebouwen en de directe omgeving. Uit de businesscase zou zijn gebleken dat over een periode van dertig jaar voldoende financieel rendement wordt gehaald. Mochten op termijn 640 nieuwbouwwoningen in Marslanden II worden aangesloten, dan neemt dat rendement behoorlijk toe.

Deel dit nieuws!