De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Europees fonds van 57,7 miljoen voor leefbaarheid ten plattelande

Europees fonds van 57,7 miljoen voor leefbaarheid ten plattelande

DENEKAMP - De provincie Overijssel werkt aan een leefbaar platteland. Er is voor Overijssel 57,7 miljoen beschikbaar aan Europees geld. Het idee is dat met het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma het buitengebied een duurzame en concurrerende agrarische sector krijgt met ruimte voor boeren, burgers en buienlui, met plek voor veeteelt, landbouw, recreatie en wonen.

Jaarlijks worden daarvoor subsidieregelingen opengesteld. De provincie Overijssel presenteert ook dit jaar alle regelingen in één zogenoemde openstellingskalender. Deze geeft in een oogopslag weer welke subsidieregelingen er zijn en wanneer deze open gaan. Dr zou overzichtelijk zijn voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, overheden en organisaties die gebruik willen maken van de subsidiemogelijkheden. De inzet is het versterken van innovatie in de landbouw, meer jonge boeren, het stimuleren van investeringen plus ruimte voor natuur, landschap, culuurhistorie en water.

'Met de financiering geven we een stevige impuls aan een sociaal en economisch sterk landelijk gebied', aldus gedeputeerde Maij. 'Het betekent dat ondernemers en inwoners uit allerlei sectoren in het landelijk gebied er gebruik van kunnen maken. Er zijn regelingen speciefiek voor agrariërs en Leader staat open voor allerlei groepen die de leefbaarheid in hun eigen gemeenschap willen versterken. Betere en intensievere contacten leiden tot meer wederzijds begrip en waardering.'

Deel dit nieuws!