De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • CU in Almelo wil actie voor bus vanuit Wierden via Aalderinkshoek

CU in Almelo wil actie voor bus vanuit Wierden via Aalderinkshoek

ALMELO -  Er zijn louter positieve reacties gekomen op het plan van de ChristenUnie om de bus tussen Almelo en Wierden via de Aalderinkshoek te laten rijden. Andere fracties, het wijkplatform Wierdensehoek en het regionaal reizigersoverleg ROCOV Twente zouden nu volgens het raadslid Van Heek van de ChristenUnie om actie vragen.

Van Heek zegt te weten dat er inmiddels gesprekken lopen tussen de provincie Overijssel (concessieverlener) en Keolis (vervoerder) over het routeren van buslijn 95 door de Aalderinkshoek. De gemeente Almelo is ook betrokken bij dit overleg, omdat de inpassing (en bekostiging) van infrastructuuraanpassingen. Dan gaat het bijvoorbeeld de aansluiting Mozartstraat/Wierdensestraat) vooral een gemeentelijke aangelegenheid is, waarbij de provincie Overijssel te hulp kan schieten.

Van Heek vraagt het college, inzonderheid verantwoordelijk wethouder Ten Seldam van Verkeer en Vervoer, hoe het overleg verloopt en of er een draagvlak- en/of haalbaarheidsonderzoek en wanneer de gemeenteraad wordt betrokken bij wat hij de ‘beleidsdiscussie’ noemt. ‘De gemeenteraad is immers bij uitstek het bestuursorgaan dat lokale belangenafwegingen maakt.’

Deel dit nieuws!