De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo en Hof weigeren deel van Twents model voor inkoop zorg

Almelo en Hof weigeren deel van Twents model voor inkoop zorg

ALMELO/GOOR - De gemeenten Almelo en Hof van Twente distantiëren zich voor een deel van een Twents voorstel voor de inkoop van jeugdzorg en maatwerkvoorzieningen ten bate van inwoners die afhankelijk zijn van een vorm van ondersteuning.

Het model van Twente is erop gericht om met resultaatgerichte financiering te werken. Almelo en Hof van Twente zeggen de voordelen daarvan te onderkennen, maar constateren ook dat er geen goed instrument beschikbaar is om op individueel niveau vast te stellen waarom een aanpak wel of niet leidt tot het beoogde resultaat, waardoor gemeenten in de praktijk altijd honderd procent zullen moeten betalen aan de zorgaanbieder. Er zou namelijk nimmer aantoonbaar zijjn dat de aanbieder debet is aan geen of (te) weinig resultaat van een behandeling.

Bij prestatiebekostiging krijgt een zorgaanbieder een vast bedrag, ongeacht de geleverde diensten. Het gevaar daarvan is dat een aanbieder vervolgens beknibbelt op de inzet van uren. Immers, hoe minder uren, hoe meer die organisatie per uur feitelijk krijgt. Almelo en Hof van Twente weigeren te betalen voor niet geleverde uren en prefereren het 'uurtje factuurtje'-systeem'. Het blijft dan wél lastig om te controleren of het aantal gedeclareerde uren klopt.

Alle hulpvragers voor Jeugdzorg en Wmo (maatschappelijke ondersteuning) worden volgens het Twentse model (waar het begeleiding betreft) opnieuw geïndiceerd. Voor een gemeente als Almelo gaat dat om zo’n 2.500 zorgvragers. Het uitvoeren van de herindicaties brengt een forse tijdsinvestering met zich mee. De gemeenten Almelo en Hof van Twente zeggen er de voorkeur aan te geven ‘deze tijd te besteden aan de dienstverlening in plaats van de administratieve afhandeling’, plus ‘lokale transformatie en innovatie’. Een nadeel is dat Twente op het gebied van de zorginkoop nu uit twaalf plus twee gemeenten bestaat, waardoor per saldo de administratieve lasten van zorgaanbieders toenemen vanwege twee declaratiesystemen.

 

Deel dit nieuws!