De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gevoelige tik college Almelo; fusie SAP en CAA in centrum ketst af

Gevoelige tik college Almelo; fusie SAP en CAA in centrum ketst af

ALMELO - Het college van burgemeester en wethouders in Almelo stuurde aan op een samensmelting van de binnenstadondernemersorganisatie Centrum Almelo Actief (CAA) en de Stichting Stichting Almelo Promotie (SAP,) maar de gemeenteraad stak daar hedenavond een stokje voor. Er zou namelijk geen enkel probleem mee worden opgelost, maar integendeel wél problemen mee worden gecreëerd.

Het college stelde bij monde van wethouder Langius van Financiën, Vastgoed en Economie voor om beide 'belangrijke stakeholders in de binnenstad' te dwingen tot een juridische eenwording. Het voordeel zou zijn dat het college de reclamebelasting van de binnenstadondernemers niet meer naar CAA hoeft door te sluizen, ook al is dat slechts een druk op de knop. CAA krijgt van de gemeente Almelo geen subsidie, in tegenstelling tot SAP, die op jaarbasis 650.000 euro toucheert. CAA houdt louter en alleen activiteiten in het stadscentrum, om aldus het bezoek aan het centrumgebied te stimuleren, SAP draagt zorg voor de promotie van (activiteiten in de) gehele gemeente door hand- en spandiensten aan te bieden, de vergunningverlening en het maken van (extra) reclame.

De nederlaag van het college tekende zich al af toen de voorzitters Van Schilt van SAP en Van Woudenbergh van CAA opmerkten dat wat hen betreft een samengaan/fusie overbodig is, want niks toevoegt of verbetert. Alleen de VVD liet, bij monde van fractievoorzitter Pouwels, weten  het idee van een fusie wel te zien zitten, omdat Almelo nu volgens hem dingen mist, zonder aan te geven wát.

 

 

Deel dit nieuws!