De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • 'Doorgroeien én uitblinken keiharde noodzaak Enschede/Twente

'Doorgroeien én uitblinken keiharde noodzaak Enschede/Twente

ENSCHEDE - Nederland steeg van de negende naar de derde plek op de lijst van meest innovatieve landen en in Nederland doen Twente en Enschede ook nog eens bovengemiddeld goed op belangrijke punten, zoals economische groei en de deelname aan technisch onderwijs. Dit betoogde burgemeester Van Veldhuizen vanavond in de veste van de Saxion Hogeschool waar het gemeentebestuur zijn nieuwjaarsreceptie hield. ‘In de afgelopen jaren is de defensieve agenda - Hoe houden we wat we hebben? - ingeruild voor een offensieve - Hoe krijgen we wat we willen?', aldus de burgemeester.

Deze geest ademt volgens Van Veldhuizen ook de nieuwe Agenda voor Twente van de veertien gemeenten in de regio.’ Twente staat in de startblokken om met de provincie en het kabinet invulling te geven aan het regio-beleid zoals dat in het regeerakkoord prominent genoemd wordt.’ Als grootste stad in die regio  moet ‘zijn’ gemeente stevig doorgroeien van dik 158.000 naar 165.000 inwoners. ‘Booming Enschede zou wel eens ons buzzwoord van 2018 kunnen worden.’ Als kernbegrippen noemde de burgemeester langjarige bevolkingsgroei, het aantrekken én vasthouden van talent bevens ‘de bereikbaarheid van banen’. Overigens beklemtoonde Van Veldhuizen ook het belang van de andere Twentse steden. ‘We zijn niet aantrekkelijk genoeg. Gek genoeg hoor of zie je daar in de media weinig over terug, terwijl andere lijstjes veel meer aandacht krijgen. (…)  Uitblinken is ook nodig om het nadeel van onze decentrale ligging te compenseren. Zorgen dat we niet meer achteraan in Nederland, maar straks ook vooraan in Duitsland liggen. In feite is de opgave waar we nu voor staan, vergelijkbaar met die van 1969. Maar onze uitgangspositie is veel sterker dan toen. Daar moeten we gebruik van maken. Niet afwachten, maar knallen. Uitblinken! Niet morgen, maar nu.’

Deel dit nieuws!