De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Jagers willen aan de basis staan van nieuwe natuurbescherming

Jagers willen aan de basis staan van nieuwe natuurbescherming

HOGE HEXEL – De weidelijke jacht moet de basis worden van de nieuwe natuurbescherming. Dat vindt directeur Hoedemaker van Nederlandse Jagersvereniging. Hij liet dit afgelopen weekend bij Tolplas Horeca in Hoge Hexel weten, op de nieuwjaarsreceptie van de Twentse Jagers ten overstaan van zo’n driehonderd bezoekers, waaronder traditiegetrouw veel politici/bestuurders.

Hoedemaker zei onder het gesternte van het huidige kabinet kansen te zien op een beter natuurbeheer. Volgens de universitair oud-docent diergeneeskunde moeten VVD, CDA, CU en D66 bestaande wetgeving repareren. Hij gaf een aantal voorschoten: ‘De geluiddemper op jachtvuurwapens moet gelegaliseerd worden. Verder zou een meerjarige jachtakte een uitkomst zijn. Als je dan alle zaken digitaal koppelt, kun je straks met één document toe dat meteen je wapenvergunning is en je jachtakte die ook internationaal geldig zijn.’

Bovendien drong Hoedemaker erop aan om geen afwachtende houding aan te nemen, maar zelf ook beleidsstappen te maken. ‘Wees daarvoor ook actief op alle bestuurslagen die daarover gaan. Wij willen dat de weidelijke jacht, waarbij het afgeschoten wild niet lijdt, de basis wordt voor de natuurbescherming. Het moet allemaal eenvoudiger en dat kan ook. Het draagvlak voor de jacht in Nederland is veel breder dan de tegenstanders ons altijd willen doen geloven.’

Hoedemaker stelde voor een hem welgezinde zaal dat de meerderheid van de bevolking voorstander is van uitbreiding van bevoegdheden voor de jagers. ‘De Nederlandse wildlijst telt 48 soorten, dus moeten we daar ook goed voor zorgen. Kwetsbare soorten beschermen en waar de aantallen uit de hand lopen, moet er op eenvoudige wijze afschot kunnen plaatsvinden. Dat moet landelijk worden geregeld. Daar kunnen we goede afspraken over maken met alle betrokkenen.’

Deel dit nieuws!