De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Borne en Hengelo eisen beide succes woonwijk Bornsche Maten op

Borne en Hengelo eisen beide succes woonwijk Bornsche Maten op

BORNE/HENGELO – De woonwijk Bornsche Maten ligt tussen op grondgebied van de gemeente Borne, wat de naam al aangeeft, maar nabij de A1 en de grens met de gemeente Hengelo. De wijk, waar volgens de planning zo’n 2.800 woningen moeten verijzen, is op voorwaarde van de provincie Overijssel aangemerkt als woongebied voor de Netwerkstad Twente. Daar gingen beide gemeenten mee akkoord, zeker doordat de provincie nadrukkelijk overwoog de woonbesteming van een groot deel van de nog braakliggende delen te halen.

Na wat mindere jaren is afgelopen jaar nu ook hier in de Bornsche Maten de kavelverkoop onder gunstig economisch gesternte in een stroomversnelling terecht gekomen, bedoeld voor Borne én Hengelo en de rest van de Netwerkstad Twente.

De geomeente Hengelo zou nu bij monde van burgemeester Schelberg het succes naar zich toe trekken omdat toekomstige bewoners van dit deel van Borne graag dicht bij Hengelo willen wonen. Dit heeft in Borne tot spotzucht en hoondrift geleid, temeer daar het aantal inwoners van Borne afgelopen jaar toenam en dat van Hengelo juist daalde, wat in de metaalstad temeer wringt daar het inwonertal van Almelo en Enschde vorig jaar wel toenam..

Deel dit nieuws!