De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Lokaal Dinkelland wil compensatiegeld gebruikers dure gebouwen

Lokaal Dinkelland wil compensatiegeld gebruikers dure gebouwen

DENEKAMP – De raadsfractie van Lokaal Dinkelland zal in de raadsvergadering van 19 december met een motie komen met als oogmerk de kosten van de exploitatie te verlagen van gebouwen met een maatschappelijke of culturele functie dan wel in gebruik zijn  ten behoeve van sportbeoefening. Voor veel eigenaren en/of gebruikers zijn de lasten volgens Kortink te hoog. Om die reden heeft het raadslid van de grootste oppositiepartij een motie aangekondigd.

De suggestie van Kortink om de onroerend zaak-belasting voor dit soort gebouwen te verlagen is volgens wethouder Steggink van Algemeen Belang Dinkelland (een afsplitsing van Lokaal Dinkeland vanwege onmin met onder meer Steggink) wettelijk onmogelijk. Het is namelijk los van het door de wetgever vastgelegde onderscheid tussen woningen en bedrijven niet toegestaan variabele tarieven voor onroerend goed te hanteren.

Objectgebonden tarieven in het OZB-bouwwerk zijn daarom volgens Steggink uitgesloten. Wel kan naar het oordeel van de wethouder van Financiën via een subsidieregeling naar maatwerk worden gestreefd.  Dit betekent extra subsidie voor gebruikers van gebouwen die vanwege de huur en andere lasten in de problemen komen.

Deel dit nieuws!