De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hardenberg zet punt achter gezamenlijke Bestuursdienst met Ommen

Hardenberg zet punt achter gezamenlijke Bestuursdienst met Ommen

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg verbreekt de ambtelijke samenwerking met Ommen omdat het onvoldoende effect heeft en deswege ook bestuurlijk te weinig oplevert. Om die reden zal de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg worden ontvlochten. Hardenberg wil wel blijven samenwerken met de veel kleinere buurgemeente. Hardenberg telt 61.000 inwoners en wil groeien naar minimaal 70.000, Ommen heeft 16.700 inwoners en bescheiden groeipotentie.

Het college van burgemeester en wethouders alsmede de gemeenteraad van Hardenberg hakten deze week de knoop door en stelden gisteravond de gemeenteraad van Ommen op de hoogte. Het college van Hardenberg in een persverklaring: ‘Er moet worden geconstateerd dat vanuit het perspectief van Hardenberg een gezamenlijke ambtelijke organisatie met Ommen niet het juiste antwoord is op de sociaaleconomische en maatschappelijke vraagstukken waar Hardenberg voor staat.’ Alleen met uitzicht op een fusie zou één organisatie op de langere duur zin hebben. Dat standpunt draagt Hardenberg al jaren uit, maar Ommen hecht sinds voormalig burgemeester Kobes de toeristengemeente rond de eeuwwisseling redde uit een herindelingsplan aan zijn zelfstandigheid en sedertdien de bevrijdingsburgemeester heet te zijn.

Het college en de raad van Hardenberg denken fundamenteel anders dan de Ommer collegae over de verantwoordelijkheden van raden, colleges en het bestuur van de BOH. Hardenberg laat meer over aan de deskundigheid van de medewerkers. In de gemeente Ommen zitten college en de raad dichter op de uitvoering van beleid: de aansturing is gedetailleerder. Dat leidt tot spanningen, zowel bij de politieke bestuurders als bij de ambtelijke organisatie.

Het gemeentebestuur van Ommen voelt zich overvallen door de besluitvorming in Hardenberg en spreek over ‘zeer onzorgvuldige besluitvorming’.

Deel dit nieuws!