De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede onderzoekt opwekken duurzame energie en sluit niks uit

Enschede onderzoekt opwekken duurzame energie en sluit niks uit

ENSCHEDE – De gemeente Enschede streeft ernaar dat alle energie die binnen de gemeentegrenzen nodig is om te wonen, te werken en te recreëren in 2050 duurzaam wordt opgewekt

In opdracht van de gemeenteraad is tegen deze achtergrond een aanvang gemaakt met een Energievisie. In deze visie verwoordt de gemeente te gelegener tijd hoe ze deze doelstelling denkt te gaan halen. Er ligt nu een ontwerp ten behoeve van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (voor een milieueffectrapportage) en die ligt vanaf morgen zes weken ter visie. In deze notitie staat beschreven waar de energievisie over gaat, waarom we onderzoek naar milieueffecten uitvoeren en hoe diepgaand dit onderzoek is. De NRD ligt vanaf 7 december gedurende zes weken ter inzage.

De overstap van het gebruik van fossiele naar duurzame bronnen van energie zal volgens het gemeentebestuur de leefomgeving ingrijpend veranderen. ‘Dit vraagt om objectieve informatie en zorgvuldige besluitvorming’, aldus het college van burgemeester en wethouders in een perscommuniqué.  Eerder al liet wethouder Eerenberg weten dat de gemeente het zich niet kan permitteren bepaalde vormen van energieopwekking uit te sluiten. Vooral tegen plannen voor de plaatsing van windmolens zijn in Enschede op voorhand al bezwaren gerezen.

Deel dit nieuws!