De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Span overleeft motie van afkeuring, maar met bevlekt blazoen

Span overleeft motie van afkeuring, maar met bevlekt blazoen

ENTER/WIERDEN – Het onbezoedelde blazoen van wethouder Span der gemeente Wierden is kort voor het einde van haar de eerste bestuursperiode dan toch nog bevlekt geraakt. De schepen van het CDA kreeg een motie van afkeuring aan de broek wegens falend beleid, die weliswaar werd verworpen, maar wel aankwam als een Sintsurprise die nadreunt .

De felle kritiek en de motie van afkeuring betekenden een mokerslag voor de aangeslagen Span, vooral daar de kritiek raadsbreed klonk, ook in haar eigen CDA en bij de coalitiepartners PPW en (in mindere mate) in de VVD, die bij hun eindafweging haar de hand boven het hoofd hielden. Span moest wel door het stof en deed dat uitvoerig. De communicatie met zowel de betrokken bezwaarde burgers als met de wetgevende macht van het college van burgemeester en wethouders ging aan alle kanten mis. Afspraken werden vergeten, beloftes niet ingelost. Span beloofde herhaaldelijk verbetering en sprak in dat verband over 'slagen maken, ook naar de toekomst toe'.

De motie van S+L14 kreeg de steun van NEW, maar inhoudelijk was de hele raad het ermee eens dat Span veel steken heeft laten vallen inzake een plan voor de afbraak van een schuur en de bouw van zes woningen aan de Zuiderstraat te Enter: geen oor voor kritiek, onvoldoende aandacht voor bedenkingen van de buurt, klachten uit het dorp en belangen van erfgoed.

Aan de orde was het plan van het plaatselijke aannemingsbedrijf Homan de huizen te bouwen op de hoek van de Zuiderstraat en de Brinkstraat. Het bedrijf en de gemeente zouden veel steken hebben laten vallen bij het maken van de plannen en de omgang van de zienswijzen over de beoogde nieuwbouw, de aanleg van parkeerplaatsen, de gevolgen voor de veiligheid en de afbraak van een historisch waardevol genoemde schuur. Homan heeft het plan teruggetrokken voor nadere afweging, maar de raad greep dit aan om felle kritiek te uiten op de wijze waarop de gemeente onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Span met dit dossier omging.

Deel dit nieuws!