De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Volledig bedrag Klijnsma-gelden in Hof van Twente voor doelgroep

Volledig bedrag Klijnsma-gelden in Hof van Twente voor doelgroep

GOOR – De gemeente Hof van Twente wendt een extra rijksbijdrage voor kinderen die in gezinnen met armoede leven aan ten behoeve van de aanschaf van fashioncheques en laptops. De gemeente ontvangt aan zogenoemde Klijnsma-gelden 113.000 euro. Voor de kledingcheques is veertigduizend euro beschikbaar (vierhonderd keer honderd euro) en voor de laptops 73.000 euro.

Het gemeentebestuur heeft met organisaties op het vlak van kinderopvang, basisscholen en met leerlingen van het voortgezet onderwijs geïnventariseerd waar het bedrag aan zou moeten worden besteed. Kleding en laptops/IPads zijn de belangrijkste bestedingsmogelijkheden die in de inventarisatie naar voren kwamen.

 De rijksoverheid vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland kunnen meedoen. Dat geldt ook voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Voor deze kinderen is het vaak niet makkelijk mee te doen met hun leeftijdsgenootjes omdat hun ouders niet voldoende te besteden hebben voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekles, verjaardagsfeestjes of schoolreisjes. Om de ondersteuning van kinderen in armoede te intensiveren stelt het kabinet vanaf dit jaar elk jaar 85 miljoen beschikbaar dat werd genoemd naar bestuurlijk initiatiefnemer en gewezen staatsecretaris Klijnsma, sinds kort commissaris van de koning in Drenthe.

Deel dit nieuws!