De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • De Vries verlaat wandelgang Tweede Kamer voor fractie PvdA Almelo

De Vries verlaat wandelgang Tweede Kamer voor fractie PvdA Almelo

ALMELO - De nieuwe leidsman De Vries (Arjan) van de PvdA in Almelo moet vooral veel ervaring inbrengen. Hij werkte de afgelopen tien jaar voor de Tweede Kamer en kiest nu voor een rol in de lokale politiek. De kandidaatstellingscommissie ziet in hem een prima ‘aanvoerder’ en de ledenvergadering zal zich daar volgende week donderdag over moeten uitspreken.

Over wethouderkandidaten rept de PvdA niet. De partij zegt zich hierin bescheiden te willen opstellen. ‘Wanneer deelname aan het college aan de orde is, heeft de PvdA hiervoor geschikte kandidaten op het oog.’ In de wandelgangen zoemt al enige tijd de naam van ex-voorzitter Zwerink van de PvdA in Almelo die om den brode al jaren werkzaam is als beleidsambtenaar in Twenterand. Hij staat vierde op de lijst. En tevens valt in verband met een wethouderschap altijd de naam van ex-roerganger Luc Schuur, die dit keer lid van de kandidaatstellingscommissie was.

De 56-jarige De Vries noemt het sociaal domein als zijn eerste aandachtsgebied.  Hij stamt naar eigen zeggen uit een Utrechts arbeidersnest, ging in Almelo wonen vanwege zijn werk als groepsleider in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Als zij-instromer kwam hij in de wereld van personeel en organisatie. In die sfeer werkt hij ook voor de Tweede Kamerfractie en het Partijbureau van de PvdA. Hij is heden ten dage tevens zelfstandig adviseur/coach en een jaar of tien voorzitter van Noodfonds Vluchtelingen Almelo. In zijn vrije tijd is de in de Schelfhorst woonachtige De Vries kunstschilder.

Op de tweede plek van de concept-lijst staat kandidaat Geerdink. Ze was de afgelopen periode reeds fractievolger en is actief in de Schelfhorst (dat is dus de Top Twee-wijk van de sociaal-democratie ter stede) waar ze zich inspande voor het behoud van De Schelf.

De jonge ondernemer Özkent staat voorshands op de derde plaats, Zwerink als gezegd op vier, gevolgd door kandidaat Kuiper, dochter van wijlen wethouder Kuiper.

Bij de vorige verkiezingen haalde de PvdA vier zetels, historisch weinig, maar dat was de landelijke trend en de prijs voor regeringsdeelname. Vervolgens werd de fractie ook nog eens gehalveerd doordat raadslid Bolhuis uit onvrede met het sociaal beleid voor zichzelf begon (Minimapartij) en fractieleider Loupatty van kleur verschoot en naar de VVD overstapte toen de PvdA weigerde hem te kandideren als wethouder na het aftreden van PvdA- schepen Timmer.

De overgebleven fractieleden Wessels en Stapel zien af van een nieuwe periode in de sociaaldemocratische fractie van de Almelose gemeenteraad.

Deel dit nieuws!