De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Natuur rondom de Regge in Enter: ondernemerschap voor de bevolking

Natuur rondom de Regge in Enter: ondernemerschap voor de bevolking

ENTER - Op de boorden van de Regge is vandaag formeel, met het tekenen van een akte, de Stichting Enters Reggedal opgericht tot behoud, onderhoud van 84 hectare natuur. De eigenaren van het areaal zijn de 'dorpse' ondernemers Bolscher en Roetgering en zij zitten ook in het driekoppige bestuur. Ze wonnen een aanbesteding die de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen uitschreven. Bolscher en Roetgering vonden een derde bestuurslid in de jurist Kienhuis uit Holten, ooit een der grondvesters van KienhuisHoving Advocaten en Notarissen en al geruime tijd vicevoorzitter van de Stichtin Edwina van Heek.

De doelstelling van die stichting, werkzaam in het natuurlijke en cultuurhistorische Oost Twente, komt haast één op één overeen  met die van de Stichting Enters Reggedal in West-Twente: het oeroude en landschap met zijn eeuwenbonte geschiedenis en biodiversiteit behouden, onderhouden en - last but not least - openstellen aan de bevolking.

Bolscher en Roetgering willen dat de lokale/regionale bevolking op termijn ook toegang moet krijgen tot het bestuur. In hun visie is er sprake van een investering in de jeugd, in de natuur en ten gevolge daarvan in een leefbare toekomst. Ze sluiten de aankoop van meer gronden in het Reggedal niet uit, integendeel, het ligt volgens hen zelfs voor de hand. De bedoeling is bewoners, gebruikers, boeren, burgers en buitenlui te betrekken.

Beide ondernemers staan met de eigenaren van omliggende gronden, waaronder waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, de gemeenten Wierden en Hof van Twente benevens de provincie Overijssel, in nauw contact in een gebied dat opgeteld zo'n tweehonderd hectare omspant. De bedoeling is tot natuurlijke herinrichting te komen, zonder agrariërs te dwarsbomen, integendeel, bewoners ejnbewerkers van gronden zijn natuurlijke partners. In die zin treden Bolscher en Roetgering in de laat-negentiende-eeuwswevoetsporen van de textielondernemer Van Heek.

 

Deel dit nieuws!