De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Politiek in Almelo worstelt verder met fietspadtracé Plesmanweg

Politiek in Almelo worstelt verder met fietspadtracé Plesmanweg

ALMELO - De gemeenteraad blijft zich bekreunen over de plek voor de aanleg van een fietspad bezijden de Plesmanweg op het bedrijventerrein Turfkade. Eerder stemde een meerderheid van de raad de tracékeuze van wethouder Ten Seldam weg, maar toenintervenieerde burgemeester Gerritsen door de raad het college toestemming te laten geven het besluit in te trekken.

Een half jaar later houdt het college vast aan zijn aanvankelijke voorkeurstracé dat opnieuw in procedure komt, zij het na extra onderzoek en met de collegevariant (westzijde Plesmanweg) ondersteunende informatie. Overigens blijft de Fietsersbond van mening dat voor de oostzijde moet worden gekozen, omdat dit logischer én veiliger zou zijn in het verlengde van de F35 bezijden de Schneidersingel en het fietspad naar Aadorp en Vriezenveen. Bovendien zijn bij een keuze voor de westzijde twee extra oversteken nodig aan het begin en einde van de Plesmanweg. Plus dat er aan de westzijde een gevaarlijk punt is bij de afslag Beatrix de Rijkweg waar meer verkeer op en af zou rijden dan aan de oostzijde bij de bedrijven van Bolk en Soweco samen.

De meerderheid van de raad lijkt mede om deze reden te persisteren in de opvatting dat het fietspad aan de oostzijde moet komen en wethouder Ten Seldam maakt de indruk daar nu in te berusten omdat het de politieke werkelijkheid is dat haar westkantoptie onhaalbaar is, De definitieve beslissing valt in de raadsvergadering van 21 november.

Namens het transportbedrijf Bolk zei algemeen directeur Pluimers als inspreker dat beide varianten zouden moeten worden doorgestreept als onlogisch en gevaarlijk, waarbij hij er fijntjes op wees dat in het Masterplan van Almelo al stond dat een fietsroute langs de Plesmansmanweg de slechtste aller opties is. Pluimers stelde verder dat Bolk één absolute voorwaarde heeft: de in- en uitrit moet de huidige breedte behouden. Een fietspad aan de oostzijde heeft voor de bedrijfsvoering van Bolk geen gevolgen, al zijn ongelukken volgens Pluimers nooit uit te sluiten. 

 

Deel dit nieuws!