De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Twence opent zonnepark op Boeldershoek in Hengelo en wil er meer

Twence opent zonnepark op Boeldershoek in Hengelo en wil er meer

HENGELO – Het zonneparkbedrijf van afvalverbrander en energieopwekker Twence in Hengelo werd gisteren geopend en is het eerste in de regio Twente. De officiële ingebruikneming werd verricht door wethouder Scholten van de gemeente Hof van Twente.

De aanleg van het park op Twence-terrein is in twee fases gerealiseerd. De eerste werd afgelopen jaar in gebruik genomen en de panelen van de tweede leveren sinds eind oktober hun opbrengst aan het openbare elektriciteitsnet. Het totale park bestaat uit elfduizend zonnepanelen en kan duizend huishoudens van stroom voorzien. Het beheer van het zonnepark is in handen van Solarcentury uit Helmond, het bedrijf dat het park ook heeft aangelegd.

Het zonnepark aan de Tienbunderweg op de Boeldershoek is voor Twence een eerste stap op het gebied van zonne-energie. Het past binnen het streven van het bedrijf meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In dit kader vindt ook de ombouw van biomassa-energiecentrale plaats, om er stoom, warmte én elektriciteit uit te kunnen leveren.

‘De overheid wil dat in 2020 veertien procent van de totale energieconsumptie duurzaam wordt opgewekt’, zegt algemeen directeur Kapteijn van Twence in een toelichting. ‘Twence wil en kan daarvan in Twente de helft voor zijn rekening nemen. Het is de bedoeling in de toekomst meer Twence-terreinen in te richten als zonnepark', voegt hij eraan toe.

Deel dit nieuws!