De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Markelo beslist over plek in kom van Markelo voor bouw kindcentrum

Markelo beslist over plek in kom van Markelo voor bouw kindcentrum

MARKELO - In het nieuwe kindcentrum te Markelo moeten de bestaande scholen De Zwaluw en De Welp worden ondergebracht in een nieuw gebouw op de plek van De Zwaluw die ‘afgeschreven’ is. Het college van burgemeester en wethouders opteerde langdurig voor nieuwbouw in de derde fase van De Esch, een grote minderheid van de gemeenteraad was tegen deze plek, ook de omwonenden en uiteindelijk onthield de provincie Overijssel goedkeuring.

Nu de nieuwbouw op de plek van de oudbouw van De Zwaluw aan de Fokkerstraat plaatsgrijpt moet de gemeente ook investeren in tijdelijke huisvesting. Daarnaast moet volgens onderwijsgevenden zeker worden gezorgd voor verkeersmaatregelen ten behoeve van overstekende kinderen en fietsverkeer. Het gemeentebestuur van Hof van Twente zal de op- en aanmerkingen in de planvorming meenemen.

Ook moet, met name van de SP-fractie nog eens, in het licht van de scholbouw, worden bekeken wat de invloed van het bedrijf diervoederproducent ABZ is en zou alles gericht moeten zijn op verplaatsing van dit bedrijf van de dorpskom naar een bedrijventerrein in de gemeente, bijvoorbeeld Zenkeldamshoek nabij de A1 in Goor.

De gemeenteraad beslist later deze maand definitief over de plek van en de condities voor de bouw van het kindcentrum (ook voor- en naschools) in Markelo.

Deel dit nieuws!