De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Enschede in beeld voor experiment met legale wietteelt in Twente

Enschede in beeld voor experiment met legale wietteelt in Twente

ENSCHEDE/GOOR – De gemeente Enschede overweegt zich kandidaat te stellen voor een experiment met gereguleerde wietteelt. In de Veiligheidsregio Twente is dit besproken. De aanvraag van Enschede zou een aanvraag van Twente moeten zijn om bij de keuze van het kabinet voor tien gemeenten meer kans te maken. De drie steden Almelo, Enschede en Hengelo vinden dat Enschede formeel de aanvraag moet doen namens de Veiligheidsregio, oftewel de regio Twente.

‘Als ze een bod doen willen ze zeker zijn dat het serieus wordt genomen’, aldus burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente hedenavond in reactie op moties in 'haar' gemeenteraad over legalisering ter regulering van wietteelt.  De gemeenteraad is unaniem voor.

In de kantlijn van de discussie speelde ook de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden burgers de mogelijkheid te bieden zelf een afgesproken aantal  plantjes te kweken voor eigen gebruik, met  medicinale doeleinden. Ook  dit zou in Twents verband moeten worden afgstemd en er zal in de regio naar eenvormigheid van beleid worden gestreefd, als ware het één gemeente.

Deel dit nieuws!