De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • deRepubliek: ET regeert Enschede, maar visie op de stad, nou nee

deRepubliek: ET regeert Enschede, maar visie op de stad, nou nee

ENSCHEDE – De grote roerganger van politiek Enschede, te weten wethouder Eerenberg van D66, heeft mooi op tijd de balans opgemaakt van vier jaar conservatief-liberaal beleid in de grootste stad van Twente. Het is een en al hosanna in Gronau-West. Werkelijk alles glimt en schittert in Enschede, wil Eerenberg met gebruikmaking symbolisme en hyperbolisme gezegd hebben; alles is voor hem letterlijk en figuurlijk grenzeloos.

Onder de glitter en de glimmer verbergt het huidige coalitie in Enschede, zeg maar van Rutte III plus de lokale partij BBE, met Eerenberg als onbetwist politiek-bestuurlijk leider (ook nog locoburgemeester), de roestplekken van de onmacht, de rommelzucht in de wijken, de hardnekkige werkloosheid en de gebrekkige voortgang in sociale en economische dossiers. Het lijkt van Eerenberg af te glijden, zoals hij alle kritiek wegwuift. Hij leeft op zijn eigen planeet. Zó komt het ook wel over. Op internet heeft hij een filmpje laten plaatsen: de neergedaalde ET spreekt de bewoners toe van het aardestadje Enschede bij Gronau.

Ontegenzeglijk gaat er veel goed en ook veel beter in Enschede, daar mag je na vier jaar regeren ook best wat over borst-trommelen, de stad maakt sprongen voorwaarts, maar daar moeten dan twee dingen bij worden gezegd: het gaat ten eerste in het hele land beter en het is ten tweede nog maar de vraag in Enschede of dit college werkelijk iets heeft bijgedragen. Als de dwerg met de zeven geiten de stad vier jaar had geregeerd, als de aap met de vijf lullen het college zou hebben gevormd, wat zou er dan eigenlijk anders zijn gegaan…

Enorme dreun PvdA

Bij de raadsverkiezingen van 2014 kreeg de PvdA overal een enorme dreun, mede vanwege de deelname aan een kabinet met VVD, want zo werkt dat: het nationaal beleid tekent de lokale uitslag. Daar kwam in Enschede nog eens de afstraffing van de arrogantie van de macht bij.  Voor het eerst sedert haar oprichting was de PvdA niet meer de grootste partij ter stede, de fractie werd bijkans gehalveerd: van negen naar vijf zetels. Bovendien werd ze – en dat kwam nóg harder aan - gepasseerd door D66 dat van zes naar zeven zetels steeg en als grootste partij bij de formatie de lakens ging uitdelen. In één van die lakens van Verstand werd de PvdA gewikkeld en overboord gekieperd.

Overigens scheelde het maar dik dertig stemmen of D66 en de PvdA zouden elk zes zetels hebben gehaald en dan zou Haaksbergen-Noord er toch anders hebben uitgezien. Nu werd de PvdA, mede doordat haar toenmalig leidsvrouw en wethouder Van Hees hooghartig uitging van blijvende automatische collegedeelname, terzijde geschoven. Daar viel electoraal noch inhoudelijk veel op af te dingen. Electoraal niet omdat de PvdA een ongelooflijke opdonder had gekregen en inhoudelijk niet omdat D66 een ander politiek regeerakkoord en andere bestuurlijke omgangsvormen wenste. In dat verband is het even opmerkelijk als veelzeggend dat de bij de PvdA op een zijspoor gerangeerde fractiechef Van Lier tegenwoordig lid van D66 is.

Saulus tot Paulus

Teug naar het evangelie van wizzkid Eerenberg, die vier jaar geleden plots D66-wethouder werd door intern de strijd aan te gaan met de gewezen leider Westerbeek die de partij twaalf jaar aanvoerde en grootmaakte. Een machtsgreep verpakt als fluwelen revolutie. Eerenberg was een paar jaar raadslid geweest, maar zou verhuizen naar Deventer. Saulus werd Paulus, zo herhaalde wat zich ooit in Damascus afspeelde in Hengelo-Oost. In dat heilig licht valt ook meteen te verklaren waarom de ChristenUnie met drie zetels mee mocht doen om de coalitie van D66 (zeven zetels), CDA (vijf zetels), BBE ((vijf zetels) en VVD (vier zetels) aan een meerderheid te helpen.

In het confessioneel-liberale college kreeg de ChristenUnie relatief veel voor elkaar, vooral ten koste van D66. Zo werd afgesproken dat er geen sprake zal zijn van een uitbreiding van het aantal koopzondagen in Enschede, sterker nog: de tijden van de winkelopening op de zondagen dat dit mag worden krapper. Verder zal de gemeente experimenten met legale wietteelt achterwege laten. Zo offerde Eerenberg twee belangrijke genoemde principes op het altaar van Houdt.

Wat blijft er nog over?

Wat blijft er nog over? De luchthaven bestaat nog steeds, deels, er komen andere bestemmingen bij (natuur en recreatie) waar ook weer en hoop gedoe over is. Het voormalige Kennispark mag dan Novelty heten, het is nog steeds de vooral op subsidie draaiende werkverschaffingsmotor, dus zowel macro en micro als nano regeert ET's achterneef Robotica Melkert. En zeker, het gaat beter met Enschede dan vier jaar geleden, maar dat geldt voor Markelo en Isidorushoeve ook. Evenmin onderscheidt Deurningen-Zuid zich van andere steden in den lande qua oplevende economie, verbeterend centrum, toenemende bouw en aantrekkende werkgelegenheid.

Van veranderende bestuurlijke mores is in Enschede al helemaal geen sprake. Het gaat nog steeds om en op de macht. Je kunt overal het etiket marktconform, duurzaam en toekomstbestendig op plakken, maar daar wordt het niet anders van, het gebrek aan zorg/hulp blijft even schrijnend groot en een nieuw zwembad (na sluiting van drie bestaande complexen, mede mogelijk gemaakt door GroenLinks!) blijft even belachelijk duur. Daar kan ET, hoewel ontenzeggelijke het slimste jongetje in de klas van boven- en burgemeester Onno, met zijn ratelende newspeak niks aan veranderen. Hij vertegenwoordigt het beste van weinig. Eerenberg is de onloochenbaar de auctor intellectualis van de coalitie, maar daarmee biedt hij visioen noch vergezicht, ontbeert de coalite eigenheid in  de grootste stad van Twente; ze golft mee op de economische stromingen.

Deel dit nieuws!