De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Burgemeester Almelo: ambtelijk roer om voor herstel vertrouwen burger

Burgemeester Almelo: ambtelijk roer om voor herstel vertrouwen burger

ALMELO - Het gemeentebestuur van Almelo heeft een vertrouwensprobleem met de stad, vindt burgemeester Gerritsen. Slechts 12,8 procent van de inwoners zou nog vertrouwen hebben in de gemeente. Dat blijkt volgens Gerritsen uit onderzoek. Hij voert het geringe vertrouwen van de burger in het bestuur aan als argument voor ‘doorontwikkeling’ van de ambtelijke organisatie, waarvoor de komende drie jaar een bedrag van 4,5 miljoen beschikbaar is.

In de gemeenteraad zijn de opvattingen verdeeld over de miljoenenuitgave, want een aantal partijen, vooral de kleinere oppositiepartijen, vindt dat er andere en meer urgente noden, verlangens en prioriteiten zijn dan het omgooien en aanpassen van de ambtelijke echelons. Er is wel een meerderheid. De coalitiepartijen stemmen in en de grootste oppositiepartij LAS toont zich bij monde van fractievoorzitter Stork een enthousiast voorstander.

De hartelijke steunbetuiging van LAS (verwoord door Stork/Hammink zal de burgemeester deugd hebben gedaan, want dat zou een riante meerderheid betekenen voor zijn voorstel dat volgende maand in de besluitvormende fase komt. Gerritsen onderstreepte de noodzaak omdat er zijns inziens een andere manier van werken nodig is: minder stadhuis en meer stadsdelen. Het is volgens Gerritsen absoluut noodzakelijk een organisatie in de benen te helpen die het vertrouwen van de stad te herwinnen door dichter bij inwoners te zijn, op wijk- en buurtniveau. Het moet ook doelmatiger, luisteren naar de burger, door te werken zoals ‘in talloze bedrijven gebeurt.

De burgemeester wil ‘meetbare resultaten’ van het beoogde beleid. Hij denkt dat de nieuwe ambtelijke organisatie (op de kwalificatie 'reorganisatie' een veto) ook voorkómt dat de gemeentepolitiek wordt afgeleid van 'de waan van de dag’. Het gaat volgens hem om het oplossen van een 'legitimiteitsprobleem’, want: ’De kritiek op de gemeente is niet van de lucht.’

Deel dit nieuws!