De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gebouw van Saxion in Enschede uit voorzorg per direct gesloten

Gebouw van Saxion in Enschede uit voorzorg per direct gesloten

ENSCHEDE - Om elk risico, hoe klein ook, op instorting te voorkómen is één van de onderwijsgebouwen van de Hogeschool Saxion te Enschede per direct gesloten. Het gaat om een voorzorgsmaatregel in afwachting van een grondige inspectie en controle.

Het betreft om één van de vier delen van het gebouw Edith Stein, waar de Pabo is ondergebracht, waar 'nader constructieonderzoek en eventuele aanpassingen'nodig zijn. In het gebouw is voor de vloeren dezelfde constructiewijze toegepast als in de parkeergarage in Eindhoven, die tijdens de bouw gedeeltelijk instortte. Er vindt in Nederland momenteel ook elders onderzoek plaats naar dit type constructe. Een eerste analyse geeft geen aanleiding tot grote ongerustheid. Om echter elk risico  uit te sluiten is besloten het gebouw, dat 2.500 vierkante meter omspant, voorlopig buiten gebruik.

Het onderwijs voor de Pabo-studenten is verplaatst naar een aangrenzend gebouw. De impact voor het onderwijs van de sluiting van het gebouwdeel is volgens berichtgeving van Saxion 'relatief gering'; het gaat om tien leslokalen. Een aantal medewerkers krijgt een alternatieve werkplek aangeboden in één van de overige Saxion gebouwen.

Deel dit nieuws!