De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Aanpassing bouwplan in Buurse vanwege veranderde woonwensen

Aanpassing bouwplan in Buurse vanwege veranderde woonwensen

BUURSE/HAAKSBERGEN – De belangstelling voor de laatste koopwoningen aan de zuidrand in het Haaksberse kerkdorp Buurse neemt toe nu de planopzet vanwege 'nieuwe marktomstandigheden' is gewijzigd. De gemeente had tot voor kort de bouw van zestien rijtjeswoningen in gedachten voor het plangebied, maar de behoefte bleek klein. Om die reden werd besloten de verrijzenis van twee-onder-één-kapwoningen mogelijk te maken, zij het gelimiteerd. Deze kavels nu blijken zó in trek dat het gemeentebestuur er meer ruimte voor wil bieden.

Volgens wethouder Prent van Ruimtelijke Ordening sluit de gemeente met de koerswijziging aan bij de behoeftes en dromen van woningzoekenden. Er is in overleg met de projectontwikkelaar een nieuwe planindeling gemaakt, die meer recht doet aan het huidige tijdsgewricht en woonwensen van inwoners. Met minder ruimte voor rijtjeshuizen en vrijstaande woningen.

Eerder al verrezen nabij de es woningen aan de Kleuvert, de Grashof en de Goorden. Op het overgebleven stuk bouwgrond waren dus rijenwoningen gepland, maar daarvoor bleek onvoldoende animo. Prent: 'We hebben de ontwikkelaar op deze plek eerder ook al wat ruimere mogelijkheden gegeven. Dat deden we toen als impuls voor de realisatie van het laatste deel van de bouwplannen in Buurse-Zuid. Er is nu eenmaal meer belangstelling voor twee-onder-een-kapwoningen op dit moment. Daar moet je je ogen niet voor sluiten. Je moet als gemeente juist goed kijken naar wat mensen willen. Daarom hebben we ook nú voor deze verruiming gekozen.'

Deel dit nieuws!