De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Almelo speelt stratego; inzet vijftien miljoen verkoop aandelen Twence

Almelo speelt stratego; inzet vijftien miljoen verkoop aandelen Twence

ALMELO – De gemeente Almelo denkt zo’n vijftien miljoen euro te kunnen beuren bij verkoop van haar aandelen in afvalverbrandings- en energieopwekkingsbedrijf Twence. De veertien gemeenten hebben een collectief meerderheidsbelang. Dit betekent dat een gemeente alleen met toestemming van anderen kan vervreemden. In het andere geval beslist de aandeelhoudersvergadering. De verkoop van van een deel der aandelen aan Stadt Münster, waar burgemeester Van Veldhuizen van Enschede naarstig voor ijverde, ketste af omdat het in strijd zou zijn met Duitse wetgeving.

Almelo heeft ruim elf procent van de aandelen Twence. Ook de gemeente Oldenzaal wil haar pakket, een kleine vijf procent, afstoten omdat ze aandelen in een marktgerelateerd overheidsbedrijf niet langer als een kerntaak van de (gemeentelijke) overheid ziet. Voor de gemeente Almelo is de urgentie groter. De verkoop zou de oplossing bij uitnemendheid zijn voor de financiële malheur. Er kan worden verkocht aan de overige gemeenten, maar ook aan een marktpartij.

Almelo speelt een strategisch spel, gespeeld door wethouder Langius van Financiën. Hij weigerde bijvoorbeeld heel lang en heel hardnekkig te tekenen voor een Twentse deal over de afwaardering van bedrijventerrein. Pas toen de provincie Overijssel dreigde Almelo onder curatele te stellen, bond Langius in. Nu onthoudt hij als druk- en ruilmiddel goedkeuring aan de Agenda voor Twente in de hoop dat de andere gemeenten instemmen met de verkoop van aandelen Twence door Almelo.

Deel dit nieuws!