De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Verbouwing van Wilminktheater voor komst van Bibliotheek Enschede

Verbouwing van Wilminktheater voor komst van Bibliotheek Enschede

ENSCHEDE – Het college van burgemeester en wethouders te Enschede wil de Bibliotheek huisvesten in leegstaande gedeeltes van het Wilminktheater. De huidige gebruikers en nieuwkomer bibliotheek moeten bijdragen aan de kosten van onderzoek en verbouwing.

De gemeente Enschede zal er volgens wethouder Hatenboer, die als verantwoordelijk schepen voor Kunst en Cultuur een afscheidsstatement wil maken, volgend jaar driekwart miljoen voor vrijmaken en de provincie Overijssel 'enkele tonnen’. De bedoeling is in de eerste helft van volgend jaar met de verbouwing te beginnen en medio 2019 de gekoppelde gebouwen als 'de nieuwe culturele huiskamer van de stad' met één centrale ingang te openen. 

Alle betrokkenen zijn opeens heftig voor samenwerking en afstemming, waar ze eerder nog lijnrecht tegenover elkaar stonden. Zo vinden directie en bestuur van de bibliotheek de geplande verhuizing naar het culturele hart van de stad fantastisch en uitdagend. Ze hebben zich erbij neergelegd dat ze het huidige onderkomen aan de Pijpenstraat moeten verlaten. De gemeente heeft daar ook een belang vanwege de ontwikkeling van het project Kop van de Boulevard, grofweg tussen Van Heekplein, Koningsplein en Regioplein. Er zullen daar meer panden (waaronder ING en SLO) tegen de vlakte gaan om ruimte te creëren voor ontmoetingsplekken, nieuwe winkels en grootschalige woningbouw.  Aan de Pijpenstraat gaan de gedachten uit naar kleinere winkels.

Over de plannen met de cultuurhuizen ter stede komt de gemeenteraad in november te spreken. Nog lang niet alle fracties zijn akkoord met de nieuwe 'geldwagen' voor investeringen in steen, want ze willen meer culturele activiteiten en reuring, maar de verwachting is dat de coalitiepartijen D66, CDA, VVD en CU na enige discussie voluit zullen instemmen.

Deel dit nieuws!