De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gedachten op westflank van regio over eigen Agenda voor Twente

Gedachten op westflank van regio over eigen Agenda voor Twente

RIJSSEN/ENSCHEDE – Als er geen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe Agenda voor Twente voor de veertien gemeenten in de regio kan altijd nog een samenwerkingsverband op de westflank worden gevormd. Deze suggestie heeft burgemeester Hofland van de gemeente Rijssen-Holten gedaan in reactie op geluiden uit met name Enschede om onwillige gemeenten buiten te sluiten, waarbij voorzitter Welman van de bestuurscommissie Agenda voor Twente (tevens wethouder te Enschede) met name Rijssen-Holten en Almelo noemde.

Hofland zei bijj wijze van aanval als beste verdediging dat in dit geval samenwerking in West-Twente kan worden overwogen. Niet alleen Rijssen-Holten en Almelo hebben nog geen ja gezegd tegen de Agenda voor Twente die ze te log, te bureaucratisch en te veel techniek-gedreven vinden en te subsidie-gestuurd, met een sterk Enschede-karakter. De gemeenteraad van Rijssen-Holten wil er nog niet aan en Hofland reageert met de mededeling zich sterk te maken voor uitstel van de besluitvorming. Wat hem betreft mag het volgend jaar worden. Hij zal zich naar eigen zeggen inspannen voor uitstel van besluitvorming die formeel vóór de jaarwisseling moet plaatsvinden.

Het alternatief van een Agenda voor West-Twente acht Hofland mede kansrijk vanwege het bezwaard gemoed in buurgemeenten, waarbij hij Hellendoorn met name noemde, maar hij had in dat bestek óók op de gemeenten Hof van Twente en Twenterand kunnen wijzen. 

Deel dit nieuws!