De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Uitstel beoogde herinrichting en verbouwing Thij-scholen in Oldenzaal

Uitstel beoogde herinrichting en verbouwing Thij-scholen in Oldenzaal

OLDENZAAL - Het bestuur van het Twents Carmel College heeft besloten tot uitstel van de eerder aangekondigde herinrichting van de schoolgebouwen aan de Thij- en de Lyceumstraat in Oldenzaal. De bouw zal zeker later dan in 2019 plaatsvinden. Beide locaties blijven voorshands volledig Havo en VWO aanbieden, maar de splitsing in een onderbouw- en bovenbouwlocatie wordt in afwachting van prognoses uitgesteld.

Recente cijfers zouden laten zien dat de leerlingenkrimp later optreedt dan verwacht. Deze 'vertraging' ontstaat door interne verschuivingen van leerlingenstromen. In vergelijking met eerdere cijfers stromen meer leerlingen in op Havo/VWO-niveau en blijven ze ook op dit niveau. Hierdoor zijn de effecten van de leerlingenkrimp later dan verwacht merkbaar.

Dit betekent dat het Twents Carmel College de eerstkomende jaren met (ongeveer) gelijke leerlingenaantallen te maken krijgt in de bovenbouw (vierde/vijfde/zesde klassen) van Havo en VWO.

De wetenschap dat meer leerlingen dan verwacht Havo/VWO (blijven) volgen, heeft gevolgen voor het aantal VMBO-leerlingen, want hun aantal zou de komende jaren zienderogen afnemen. De verschuiving van leerlingen naar andere niveaus laat zien dat het Twents Carmel College overeen komt met het landelijk gemiddelde wat betreft de verdeling van leerlingen. Het Twents Carmel College had een verdeling van zestig procent VMBO en veertig procent Havo/VWO. De nieuwe cijfers laten zien dat de verdeling rond de fiftyfifty gaat schommelen, met een door minder geboortes dalend aantal leerlingen.

Er zijn volgens het Carmel-bestuur diverse toekomstscenario's denkbaar. Bij de definitieve keuze voor de huisvesting staat blijkens een communiqué ‘een breed onderwijsaanbod voor de regio voorop’.

 

Deel dit nieuws!