De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Kandidatuur Bijleveld ministerschap geen verrassing, Defensie wel

Kandidatuur Bijleveld ministerschap geen verrassing, Defensie wel

GOOR – Het zat eraan te komen, maar het beoogde departement kwam gisteravond als verrassing: commissaris van de koning Bijleveld te Overijssel wordt namens het CDA minister van Defensie. Ze was in beeld voor Binnenlandse Zaken, maar de spreiding van ministeries en personen voerde naar de krijgsmacht. Daar valt veel te winnen, want er komt hoe dan ook meer geld voor Defensie, zeker na de missiedramatiek van de afgelopen jaren, met als dieptepunt het falen in Mali met alle noodlottige gevolgen van dien, ook politieke, waarover bewindsvrouw Hennis van de VVD recentelijk struikelde.

Bijleveld kent nog iedereen in Den Haag, tot en met het koningspaar vrij close, ze was jarenlang lid der Tweede Kamer en staatsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze was één periode van zes jaar burgemeester in de toen nieuwe gemeente Hof van Twente (ze woont nog steeds in Goor) en is nu ook één periode van zes jaar commissaris in Overijssel. Ze wilde wel blijven, maar ten overstaan van de vertrouwenscommissie niet beloven ook de volle tweede termijn uit te dienen.

Deel dit nieuws!