De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Gemeente en Stichting Leergeld Enschede breiden Kindpakket uit

Gemeente en Stichting Leergeld Enschede breiden Kindpakket uit

ENSCHEDE – De gemeente Enschede stelt met steun van de Stichting Leergeld laptops beschikbaar voor ouders die het financieel moeilijk hebben als kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan. In het moderne voortgezet onderwijs is een laptop of tablet vaak onmisbaar. De aanschaf van een tablet vindt plaats binnen het Kindpakket. De uitgifte van 350 laptops door leverancier is inmiddels gestart.

Enschede kreeg eerder dit jaar een extra rijksbijdrage van 1,17 miljoen euro voor het armoedebeleid, specifiek voor armoedebestrijding onder kinderen. De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel van het College van B en W om hiervan 142.000 euro te reserveren voor digitale middelen. Hierdoor konden leerlingen uit het voortgezet onderwijs via Stichting Leergeld Enschede een aanvraag indienen voor een laptop. Binnen het Kindpakket biedt Stichting Leergeld Enschede ook andere tegemoetkomingen in schoolkosten, zoals het fietsproject en een schooltasproject.

Volgens wethouder Welman, wethouder van Economie en Werk van Enschede, noemt het belangrijk kinderen die in armoede leven structureel te ondersteunen zodat ze maatschappelijk niet buiten de boot vallen. Dan gaat het ook om sport, cultuur en dergelijke. ’Samen met de maatschappelijke partners uit Enschede én met de doelgroep zelf kijken we voortdurend hoe we de hiervoor beschikbare rijksgelden het beste kunnen besteden. Er is veel behoefte aan het investeren in jeugd waarvan de ouders wat minder te besteden hebben’, aldus Welman. De wethouder roept tevens andere maatschappelijke instanties op een bijdrage te leveren aan het helpen van kinderen die in armoede leven.

De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat ieder kind mee kan doen aan leuke en belangrijke dingen als sport, muziekles of een schoolreisje. Ook als daar in het gezin (te) weinig geld voor is. Daarom is er in Enschede het Kindpakket: regelingen die kinderen uit gezinnen met weinig geld helpen om mee te doen. Bijvoorbeeld door betaling van lidmaatschap van een club of met gratis spullen. In Enschede zijn er veel verschillende organisaties die kinderen uit gezinnen met een laag inkomen helpen. De gemeente Enschede subsidieert een groot deel van deze organisaties om de ondersteuning te realiseren. Al deze verschillende soorten ondersteuning samen noemen we in Enschede het Kindpakket.

Om toegang te krijgen tot de onderdelen van het Kindpakket hanteert de gemeente de grens van 120 procent van de bijstandsnorm.

Deel dit nieuws!