De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Sociale hypotheek dient vernieuwing vanwege de Droom van Dolphia

Sociale hypotheek dient vernieuwing vanwege de Droom van Dolphia

ENSCHEDE - De gemeente Enschede heeft de Stichting Bewonerscommissie Dolphia een sociale hypotheek verstrekt ter ondersteuning van een buurtbreed gedragen bewonersinitiatief. De bewonerscommissie zal de sociale hypotheek aanwenden voor de bouw van een nieuwe ontmoetingsruimte in het hart van de wijk, onder de naam Droom van Dolphia. Onder de paraplu van de stichting krijgen wijkbewoners de verantwoordelijkheid voor bouw, beheer en exploitatie van het buurthuis. De aflossing dient plaats te vinden door positieve maatschappelijke doelen te realiseren. De woningcorporatie Ons Huis is nauw bij het initiatief betrokken.

De hypotheek vertegenwoordigt een waarde van ruim twee ton en dient in tien jaar te worden afgelost door de opbrengsten van activiteiten in baar geld (minimaal tien procent) en door de waarde van educatieve en/of maatschappelijke projecten in geld uit te drukken.

Het achterliggende idee van de sociale hypotheek is burgerschap en zelfbewustzijn te kweken in een wijk die van oudsher veel problemen kende, zowel sociaal-cultureel als sociaal-maatschappelijk. In de wijk Dolphia, tussen Enschede en Glanerbrug, waren die er, maar er vond stedenbouwkundige hervorming plaats door afbraak en nieuwbouw, nu is de tijd voor het werken aan gemeenschapszin. Door dromen waar te maken komt volgens wethouder Hatenboer, die de sociale hypotheek symbolisch verstrekte, energie vrij die te lang verborgen is geweest. Het buurthuis moet over enige tijd het tastbare bewijs zijn van een waargemaakte droom en het vehikel voor een wijk die schoner en veiliger is met over als gezegd een jaar of tien minder werkloosheid en overlast.

Deel dit nieuws!