De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Raad van Almelo trotseert college: bijna miljoen voor kinderen in armoede

Raad van Almelo trotseert college: bijna miljoen voor kinderen in armoede

ALMELO – De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders ten derde male opgedragen de zogenoemde Klijnsma-gelden 2017 voor kinderen die in armoede leven ook daadwerkelijk voor dit doel aan te wenden. En bovendien kreeg het college van de gemeenteraad op voorhand tevens de opdracht de Klijnsma-gelden ook in 2018 voor het geoormerkte doel aan te wenden en er geen tekorten in de begroting mee te stoppen. Het is bij elkaar bijna een miljoen, want 430.000 over dit jaar en 525.00 over volgend jaar. Het is aan wethouder Langius daar in de lopende begroting en die van volgend jaar ruimte voor te maken.

Een meerderheid van de gemeenteraad sprak al vaker uit, onder meer in februari en mei van dit jaar, dat de rijksgelden van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, geoormerkt voor kinderen die in armoede opgroeien, voor dit doel moeten worden aangewend en voor niks anders. Met name de Minimapartij en de PvdA hamerden op dat aambeeld. En ook LAS hamerde aardig mee. Opvallend (of niet) dat het drie vrouwen waren die vanavond de boventoon voerden, want behalve Bolhuis van de Minimapartij en Wessels van de PvdA ook Van Doorn van LAS.

Volgens wethouder Cornelissen van de SP, verantwoordelijk voor Sociale Zaken, kan het geld ook worden bestemd om de tekorten op andere sociale regelingen op te vangen. De meerderheid van de raad vindt dat Cornelissen zijn problemen zelf moet oplossen, er in het college meer geld voor had moeten eisen, en zijn noden nu niet ten koste van kinderen moet stelpen.

Langius schermt met de oekaze van gedeputeerde Van Haaf (financieel toezicht provincie Overijssel) dat Almelo de gaten in de begroting moet dichten. Overigens neemt zijn collega Cornelissen het standpunt in dat de pijn – zeker in de begroting voor volgend jaar - ook elders kan worden neergelegd. Hij zei vanavond tevens dat hij de politieke scherpte over de besteding van de Klijnsma-middelen wellicht heeft onderschat. En uiteindelijk erkende Langius dat herschikking, ook buiten het sociale domein, mogelijk is. In dat verband is het frappant dat bedragen in deze orde van grootte deel uitmaken van de budgetten voor de 'doorontwikkeling' van de ambtelijke organisatie. Zo kan een bedrag van 430.000 euro uit die pot morgen nog beschikbaar zijn.

Dat het uiteindelijk allemaal politiek is moge blijken uit de stemming. De coalitiepartijen CDA, SP, CU en D66 stemden tegen het amendement met de opdracht te zoeken naar 430.000 euro in de lopende begroting, maar in Almelo regeert een minderheidskabinet, en alle overige partijen stemden voor.

Deel dit nieuws!