De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Bijna negen ton tweede buurthuis bij ouderenwoningen in Wierden

Bijna negen ton tweede buurthuis bij ouderenwoningen in Wierden

WIERDEN – De gemeente Wierden wil voor een tweede buurthuis ten behoeve van (vooral) ouderen 425.000 euro uittrekken. De woningcorporatie Reggewoon zou hetzelfde bedrag op tafel willen leggen voor enkele ruimtes ten dienste van ontmoeting en activiteiten.

Het moet gaan om een buurthuis in de westwijk van Wierden en de naam is al bekend: Westerhoes ‘als tegenhanger van Oosterhoes in Wierden-Oost’. Maakt het Oosterhoes deel uit van de ouderenhuisvesting Wedervoort, het Westerhoes zou een plek moeten krijgen in de vernieuwde Klomphof, die dan weer Markant gaat heten. Volgens het college van burgemeester en wethouders betreft het ‘een sociaal maatschappelijk ontmoetingscentrum’.

De noodzaak is gelegen in het gegeven dat in de westelijke wijken van Wierden steeds meer ouderen wonen; de bevolking vergrijst. De intergemeentelijke welzijnsstiching De Welle, met veel contractwerk een aanzienlijk strategische partner van de gemeente, krijgt voor een belangrijk deel zeggenschap over de inrichting van de ruimtes en het aanbod van activiteiten.

Deel dit nieuws!