De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Losser gaat als't aan het college ligt misdaad te lijf en dat mag wat kosten

Losser gaat als't aan het college ligt misdaad te lijf en dat mag wat kosten

LOSSER – De gemeente Losser moet, stelt het college van burgemeester en wethouders voor, volgend jaar bijna een kwart miljoen euro vrijspelen voor ‘strenger toezicht op de naleving van regels’ en voor ‘de bestrijding van ondermijnende criminele activiteiten’. Dit blijkt uit een toelichting op de conceptbegroting 2018 die het college aan de gemeenteraad voorlegt. Ook komt er als het aan het college ligt 65.000 euro bij voor het aanstellen van een buitengewoon opsporingsambtenaar.

Financieel staat Losser er goed voor en dus is er volgens schatkistwethouder Hassink ook ruimte voor investeringen. Aan de algemene risicoreserve wil het college ruim een miljoen onttrekken en er zal onder meer worden geïnvesteerd in een multifunctionele binnensportaccommodatie voor uiteenlopende sporten, waaronder atletiek, judo en schaatsen.

De belastingen gaan grosso modo omhoog noch omlaag. De onroerend zaak-belasting stijgt met de inflatiecorrectie (bijna twee procent), maar inwoners kunnen ‘verdienen’ als ze minder ‘restafval’ aanbieden.  ‘Als je’, zegt milieuwethouder Wildschut, ‘je afval goed scheidt, zullen de meeste huishoudens minder restafval overhouden en dus minder geld kwijt zijn.’

Deel dit nieuws!