De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • Hardenberg laat inwoners in het verkiezingsjaar financieel profiteren

Hardenberg laat inwoners in het verkiezingsjaar financieel profiteren

HARDENBERG – Het college van burgemeester en wethouders te Hardenberg wil 1,1 miljoen euro uittrekken voor lastenverlichting. Zo wordt de gemeenteraad voorgesteld de woonlasten structureel met dertig euro te verlagen en volgend jaar een eenmalige extra korting van tien euro op de afvalstoffenheffing door te voeren, omdat de reserve afvalstoffenheffing in Hardenberg volgens het college onnodig hoog zou zijn opgelopen. Daarenboven stelt college van CDA, CU en PvdA (met een VVD-burgemeester) voor de hondenbelasting voor de eerste hond met twintig procent te verlagen.

Volgens wethouder Janssen van Financiën staat Hardenberg er goed voor en dienen inwoners daarvan ook te profiteren, een half jaar vóór de verkiezingen. ‘Toen het nodig was, hebben we keuzes moeten maken en iets extra’s gevraagd van onze inwoners door de belastingen te verhogen. Nu we financiën op orde hebben willen we iets terug doen. Dat doen we via de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zo zorgen we ervoor dat alle huishoudens profiteren, ook huurders. Ook willen we investeren in de vitaliteit van onze gemeente. Daar profiteren alle inwoners van. Om klaar te zijn voor de nieuwe vraagstukken die op ons afkomen, investeren we ook in de doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie. De collegeperiode begon in 2014 met een fors bezuinigingsprogramma. In totaal werd in de afgelopen jaren twaalf miljoen euro bezuinigd. Dat is gebeurd door de gemeentelijke belastingen te verhogen, keuzes te maken in ambities en te snijden in de ambtelijke organisatie. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Hardenberg nu een financieel gezonde begroting heeft.’

De begroting voor 2018 en de jaren daarna is structureel sluitend, met volgend jaar een overschot van ruim een miljoen euro. Dat komt vooral doordat de gemeente doordat het beter gaat met de economie meer geld ontvangt van de rijksoverheid voor de uitvoering van allerlei taken. De algemene reserve van Hardenberg schommelt rond de 35 miljoen euro. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang. Janssen blikt in een persbericht terug: ‘Bezuinigen was niet leuk, maar wel noodzakelijk. We zijn nu financieel gezond en hebben weer wat vet op de botten. Er zit zelfs geld in onze spaarpot voor de komende gemeenteraad om met ambities voor onze gemeente aan de slag te gaan.’

Deel dit nieuws!