De Roskam op Twitter    De Roskam op Facebook   
  • Home
  • Home
  • Nieuws
  • PvdA in Hof van Twente hoopt op invloed Fryslan-Coberco op CDA

PvdA in Hof van Twente hoopt op invloed Fryslan-Coberco op CDA

MARKELO – Het plan voor een combinatie van het verwijderen van asbest op het platteland en het leggen van zonnepanelen moet in de gemeente Hof van Twente alsnog een kans krijgen. Dat vindt fractievoorzitter Rijkens van de PvdA die erop wijst dat een voorstel hiertoe, dat met de VVD werd gemaakt, eerder door het CDA in de gemeente Hof van Twente is afgeserveerd, maar nu opgeld doet door een samenwerking van Fryslan-Coberco en zuivelcoöperaties.

De sanering van asbest op boerenschuren en de levering van (zonne)energie kan volgens Rijkens hand in hand gaan op door ‘boerencoöperaties’ te laten participeren en financieren. Op die wijze zouden melkveehouders en wellicht ook akkerbouwers minder afhankelijk worden van de wisselvallige markten waarop ze moeten opereren.  In tegenstelling tot de uitwerking in Friesland ziet de PvdA in de gemeente Hof van Twente het liefst een aanpak in coöperatief verband. ‘Ons is het een doorn in het oog dat boeren hun zeggenschap in hun coöperaties voor een belangrijk deel zijn kwijtgeraakt. Die zeggenschap moet terug naar de eigen regio, te beginnen bij deze energiecoöperaties.'

Rijkens zegt goede hoop nu wel steun in de gemeenteraad te krijgen, ook van de christendemocraten. ‘Wij zijn in het verleden heel vroeg gekomen met het voorstel om het platteland in de Hof van Twente te verglazen en kregen toen van het CDA het verwijt dat we aan kiezersbedrog deden. Nu is datzelfde CDA de grote voorstander van die verglazing en houden wij bescheiden ons mond. We zitten niet in het college en vooral in deze gemeente zullen je dan toch vooral steun moeten verwerven door anderen enthousiast te maken. In de Hof van Twente bepaalt het CDA nu eenmaal de toon van de muziek. Partijen die alleen maar zelf willen scoren, krijgen over het algemeen niets voor elkaar. Delen van succes is de weg naar resultaat en daar gaat het ons om.’ De voorman der sociaaldemocraten zegt over het plan ook contact te hebben met Kamerleden en leden van het Europese parlement, die mogelijkheden zouden zien. ‘Als er een wil is, krijgen we dit zeker voor elkaar.’

Deel dit nieuws!